Woensdag 10 oktober 2018 • FokkerTerminal Den Haag
OR Live is een initiatief van Performa OR

De jaarmarkt voor ondernemingsraden – OR Live

OR Live is het grootste vakevenement voor medezeggenschap in Nederland. Bedoeld voor actieve medezeggenschappers en ambtelijk secretarissen.

 

Ruime keuze uit workshops op OR Live

Als bezoeker aan OR Live heb je de keuze uit ruim 80 workshops over alle facetten van het OR-werk, gegeven door gerenommeerde trainers en adviseurs van opleidingsinstituten en organisatieadviseurs. De workshops worden gegeven in verschillende zalen met elk een eigen thema. Bekijk de thema’s hier.

De workshops in de bovenzalen zijn niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. Er is geen lift aanwezig in de Fokker Terminal. U kunt daardoor de workshops in workshopzaal 8 en hoger niet volgen.

 

Netwerken

Op het gezellige OR-terras kun je onder het genot van een hapje en drankje kennis maken met externe adviseurs, opleiders, trainingsaccommodaties en met uw collega medezeggenschappers.

 

Deelname slechts € 125

Voor de prijs hoef je het niet te laten. je neemt al deel voor slechts € 125 per persoon, exclusief btw. Alle prijzen zijn exclusief btw. Wil je ook al meteen een parkeerkaart en lunchpakket mee bestellen, zodat je achteraf geen bonnetjes hoef te declareren? Dat kan. Het VIP-pakket bedraagt € 25, excl btw.

 

Wanneer is OR Live?

OR Live vindt plaats op woensdag 11 oktober in de Fokker Terminal in Den Haag. De deuren zijn geopend van 09.45 – 16.00 uur.

 

Waar is OR Live?

De Fokker Terminal is een mooie niet alledaagse, industriële omgeving. Uitstekend bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer en ruime parkeergelegenheid.

Partners OR Live 2017

Workshopprogramma op OR Live

Als bezoeker aan OR Live heb je de keuze uit ruim 80 workshops over alle facetten van het OR-werk, gegeven door gerenommeerde trainers en adviseurs van opleidingsinstituten en organisatieadviseurs. In de loop van de komende weken wordt het workshopprogramma van de komende editie bekend gemaakt. Houd de site dus in de gaten!

 

Bekijk alle tot nu toe bekende workshops hieronder!
 

Filter de workshops op thema
of op organisatie

2018: pensioenleeftijd naar 68

Aanpassen = Instemming!
Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie:

omschrijving volgt

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Dé basis van elk personeelsbeleid
Thema: VGWM
Organisatie:

Zijn uw collega’s  in staat mee te bewegen met alle veranderingen in de organisatie? Zijn ze lichamelijk en geestelijk in staat het werk vol te houden, ook tot aan hun pensioen? Zijn uw collega’s duurzaam inzetbaar?

Met verschuiven van de pensioenleeftijd en een schaarser wordende arbeidsmarkt wordt het voor werkgevers steeds belangrijker concreet aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. De ondernemingsraad kan daarbij het startschot geven en een belangrijke aanjager zijn.

Hoe? Laat u inspireren tijdens deze workshop.

Aantrekkelijk personeelsbeleid – in tijden van krapte op de arbeidsmarkt – doorslaggevend

Stel als OR samen met HR een Strategisch Personeel Plan (SPP) op
Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie: Metamorfase

De economie trekt aan. Kapitaal is goedkoop. Investeren in medewerkers blijft nog altijd achter.
De reflex van veel organisaties, vakbonden en ondernemingsraden is ‘meer loon’. Maar is dat wel de beste keuze?

Ontdek hoe je op een gestructureerde wijze én in nauwe samenwerking met HR kunt komen tot een doordachte lange termijn strategie om collega’s te behouden, langer vitaal te laten werken, nieuwe krachten aan te trekken die dan ook lang willen blijven. Stel een SPP op.

In de workshop leg ik je uit hoe je aan een dergelijke opdracht begint. Wat heb je nodig? Wie moet je betrekken? Uit welke onderdelen bestaat een SPP eigenlijk? Wat zijn aantrekkelijke primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden eigenlijk?
Hoe regel je demotie goed en welke voorwaarden zijn er verbonden aan een generatiepact?

Veel vragen!
Veel oplossingen en antwoorden en voorbeelden in de workshop.

Als OR-coach heb ik samen met een aantal OR-en en HR-afdelingen al SPP’s mogen vormgeven.
Kom!

Achterbanraadpleging

Eenvoudig en effectief samenwerken met collega's
Thema: Communicatie
Organisatie:

OR-en kunnen er niet meer om heen: in het huidige landschap van de ontwikkeling van organisaties en de medezeggenschapstructuren is het hard nodig om het contact met de collega’s (achterban) steeds meer te professionaliseren. Dit om er voor te zorgen dat er een stevigere legitimiteit ontstaat voor de rol die de OR inhoudelijk oppakt en om hiermee goed aangesloten te blijven bij wat er leeft en speelt op de werkvloer. In deze workshop schetsen we met de deelnemers het huidige landschap in organisaties en verkennen we de mogelijkheden om de collega’s op een succesvolle wijze te raadplegen en betrekken bij het OR-werk. U ontdekt wat er bij andere organisaties werkt en wat niet.

Achterbanraadpleging bij AVR

Ervaringen en succesfactoren
Thema: Communicatie
Organisatie: MEDE

Bedrijven die de overstap maken naar een eigen arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) stellen zich de vraag: hoe betrek je de medewerkers daarbij? Bij CAO-onderhandelingen zijn die trajecten wel bekend, maar hoe betrek je medewerkers bij de ontwikkeling van een eigen AVR? MEDE heeft ervaring met de begeleiding van directie en OR bij dergelijke trajecten. We koppelen deze ervaringen in een workshop terug en benoemen daarbij een aantal sleutelfactoren zodat u concreet aan de slag kan.

Actualiteiten Medezeggenschap

Je bent weer helemaal bij!

Organisatie:

Wil je als OR- of als PVT-lid niet achter de feiten aan lopen? Wil jij op de hoogte blijven van de actualiteiten in de medezeggenschap? We nemen de belangrijkste actualiteiten op het gebied medezeggenschap met je door. Van wetswijzigingen en interessante onderzoeken tot verrassende uitspraken in het medezeggenschapsrecht. Dit alles is praktisch ingestoken en bevat levendige discussies. Je bent na deze workshop weer helemaal bij! Deze workshop zal worden verzorgd door een lid van de BVMP.

Adviesrecht bij reorganisaties

Het belang van een pro-actieve OR!
Thema: Rechten van de OR
Organisatie:

Een reorganisatie is bijna nooit recht toe recht aan. Soms wordt een reorganisatie geknipt in verschillende kleine stukjes, waarvan de bestuurder meent dat deze niet adviesplichtig zijn. Of zet de bestuurder in op een organische reorganisatie, waarvan het einddoel onbekend is en de gevolgen dus ook.. Hoe zit het dan met het adviesrecht? In deze workshop krijg je praktische tips en trics hoe je als OR betrokken kan blijven en optimale invloed kan uitoefenen op de reorganisatie.

Als OR in de flow!

Ontdek Scrummen als OR.

Organisatie:

Het OR werk wordt steeds dynamischer door de ontwikkelingen in de organisatie. En met het chronisch tijd gebrek wat je als OR-lid hebt kan dit een hele klus zijn. Een oplossing voor meer grip op het werk: Scrum.
Kom tijdens deze workshop kennismaken met het Scrummen en ontdek wat het Scrummen of de elementen ervan voor jouw OR kunnen betekenen. Creëer meer overzicht door het opstellen van een goede backlog, of breng meer focus aan in het werk door te werken met duidelijke doelstellingen. Kom als de OR in de flow!
We bespreken verschillende voorbeelden uit de praktijk. Hoe anderen OR’s de betrokkenheid van de leden hebben vergroot en ieders kwaliteiten meer inzetten door middel van Scrum. Naast het doornemen van de theorie ontvang je handvatten om het starten met Scrum in de eigen praktijk. En na afloop ontvang je de white papier: ‘Scrummen als OR’ als handig naslagwerk.

Ambtelijk secretaris

Vier adviseursrollen in beeld
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie: MEDE

De ambtelijk secretaris fungeert vaak als adviseur van de OR. Maar ‘adviseur’ is een containerbegrip, waar allerlei beelden bij horen die kunnen afwijken. We hebben die beelden in een viertal herkenbare rollen neergezet.

We gaan in op een paar essentiële kenmerken van het adviseurschap en u maakt ter plekke een rollentest. Zo krijgt u inzicht in waar u staat als adviseur van de OR en waar voor u mogelijk ook ruimte ligt voor ontwikkeling. Daarover gaat u tijdens de workshop met elkaar en met de begeleiders in gesprek.

Ambtenaar wordt werknemer

Ambtenaar wordt werknemer
Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie: Unger Van Els Advocaten

De grootste wetswijziging voor de rechtpositie van de ambtenaar wordt binnenkort ingevoerd. In deze workshop worden de hoofdlijnen van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren besproken. Concreet en praktijkgericht. Wat betekenen deze wijzigingen concreet voor de ambtenaar? Is de ambtenaar nog goed beschermd? Kan de ambtenaar eerder worden ontslagen? Wat wordt er verwacht van de ambtenaar? En wie is of wordt ambtenaar?

Anders documenteren:

wat een filmpje toevoegt aan uw OR-werk
Thema: Innovatie
Organisatie:

De meeste ondernemingsraden zetten nog altijd alles op papier. Dat levert doorgaans veel leeswerk op. Moderne technologieën bieden echter veel meer mogelijkheden. Wat dacht u van een filmpje, waarop u de OR aan uw achterban presenteert? Of een videopresentatie, als u zichzelf kandidaat stelt? Of een Ri&E, die niet bestaat uit lange beschrijvingen, maar uit enkele voor zichzelf sprekende fotos en filmpjes? In deze workshop maakt u kennis met de mogelijkheden om te werken met Moovly, een animatieprogramma om filmpjes te maken en daarmee uw OR-werk te ondersteunen.

Arbeidsomstandigheden


Thema: VGWM
Organisatie:

Door wijziging van de Arbowet zullen ondernemingsraden betrokken worden bij de inrichting van ziekteverzuimbegeleiding door de bedrijfsarts. In de workshop komen wijzigingen van de Arbowet aan de orde en de keuzes die daarbij door ondernemingsraden kunnen worden gemaakt.

Arbeidsvoorwaarden & OR


Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie: Unger Van Els Advocaten

In elke onderneming komen discussies over de arbeidvoorwaarden voor.
Belangrijke vragen daarbij zijn: wanneer beslist OR (mee) over arbeidsvoorwaarden? Of is dat een taak voor de vakbonden?
Hoe kan de OR deze rol vervullen?
In deze workshop wordt de positie van de OR bij (voorgenomen) wijziging van arbeidsvoorwaarden behandeld.
Zowel in de situatie dat een cao van toepassing is, als in de situatie dat geen cao van toepassing is.
Mr Bruno van Els behandelt op praktische wijze de (juridische) mogelijkheden voor de OR.

Arbeidsvoorwaarden: CAO of AVR

Verschillen en afwegingen

Organisatie: MEDE

In veel organisaties zijn de arbeidsverhoudingen in beweging en als gevolg daarvan ook de ontwikkeling en de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden. Zo neemt het aantal bedrijven dat een overstap maakt van cao naar eigen arbeidsvoorwaardenregeling toe. Er zijn veel vragen over de (juridische) verschillen tussen een CAO en AVR. Wij voorzien u van antwoorden op deze vragen.

Bereik je doelgroep!

Achterbancommunicatieplan
Thema: Communicatie
Organisatie:

Welke middelen zetten jullie in om in contact te komen met de achterban? En sluiten deze middelen voldoende aan bij jullie doelgroep? Tijdens deze workshop leer je middels een stappenplan een goed communicatieplan maken. Met als doel meer bereik te creëren met jullie communicatie. Van het bepalen van je communicatiedoel en je doelgroep tot het daadwerkelijk inzetten van de communicatiemiddelen. We nemen verschillende voorbeelden uit de praktijk door en je ontvangt vele praktische tips. Van het schrijven van nieuwsbrieven tot met maken van filmpjes van alles komt aan bod. Na afloop van de workshop heb je handvatten, inspiratie en misschien zelfs concrete ideeën voor de achterbancommunicatie. Daarnaast ontvang je een inspirerende werkvorm om gemakkelijk een communicatieplan op te stellen.

Conflictvaardigheden


Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

Een OR werkt in feite gedwongen samen met een bestuurder en dit kan tot conflicten leiden. Het bijzondere aan de relatie tussen OR en bestuurder is het feit dat ze samen moeten werken en elkaar nodig hebben. De bestuurder is nu eenmaal verplicht een OR in te stellen en de OR kan de bestuurder niet ontslaan. Beiden hebben hun eigen belang en beiden willen er graag uitkomen. Vaak loopt de spanning op tot een wederzijds conflict. In deze workshop leer je inzicht te krijgen in diverse conflictsituaties en hoe hier mee om te gaan. In conflictsituaties gaat het niet alleen om wat de één doet, maar ook om hoe de ander daarop reageert. Voor een conflict heb je elkaar nodig. Samengevat “Zonder relatie geen conflict”. Aan de hand van een aantal stellingen kan de groep actief deelnemen en de centrale vraag is dan; “Hoe conflict vaardig ben jij”

De kracht van het netwerk

Hoe krijg je gezag als OR?
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

Een ondernemingsraad heeft veel invloed mits ‘het spel’ goed gespeeld wordt. Als lid van de OR leert u daar zelf veel van. U leert zich te bewegen in netwerken op verschillende niveaus, u leert aspecten van uw onderneming beter te doorgronden en u leert hoe u het beste resultaten boekt door goed te presenteren, kundig te onderhandelen en op een prettige manier druk te zetten. Leren doet u van elkaar, van andere ondernemingsraden en door adequate trainingen, opleidingen en webinars. In deze workshop maakt u kennis met alle mogelijkheden dat een digitaal platform als NIVOR hiertoe biedt en hoe u dat kunt inzetten voor de ontwikkeling van uw OR. NIVOR biedt u persoonlijke ontwikkeling, een netwerk van contacten met andere ondernemingsraden en een uitgebreide kennisdatabank die u kunt raadplegen bij veel voorkomende uitdagingen.

De kracht van het netwerk:

Hoe krijg je gezag als OR?
Thema: Innovatie
Organisatie:

Een ondernemingsraad heeft veel invloed mits ‘het spel’ goed gespeeld wordt. Als lid van de OR leert u daar zelf veel van. U leert zich te bewegen in netwerken op verschillende niveaus, u leert aspecten van uw onderneming beter te doorgronden en u leert hoe u het beste resultaten boekt door goed te presenteren, kundig te onderhandelen en op een prettige manier druk te zetten. Leren doet u van elkaar, van andere ondernemingsraden en door adequate trainingen, opleidingen en webinars. In deze workshop maakt u kennis met alle mogelijkheden dat een digitaal platform als NIVOR hiertoe biedt en hoe u dat kunt inzetten voor de ontwikkeling van uw OR. NIVOR biedt u persoonlijke ontwikkeling, een netwerk van contacten met andere ondernemingsraden en een uitgebreide kennisdatabank die u kunt raadplegen bij veel voorkomende uitdagingen.

De medezeggenschapsprofessional (ambt. secretaris)

Adviesrecht en organisch veranderen
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

Wijzigende inzichten op het gebied van veranderingskunde bij bestuurders en managers leiden tot een geleidelijk en in overleg met betrokken medewerkers opbouwen van de nieuwe organisatie: organisch veranderen. De bestaande procedure van het adviesrecht verhoudt zich slecht tot deze aanpak. Hoe houdt een OR zijn invloed op een organisatiewijziging en de sociale consequenties daarvan als de organisatie kiest voor een organisch veranderingstraject? Welke rol heeft u als medezeggenschapsprofessional om dit op een goede wijze te begeleiden en hierin te adviseren? MEDE en SL-Impact organiseren in het najaar van 2017 en het voorjaar 2018 Masterclasses speciaal voor medezeggenschapsprofessionals. Deze workshop is een voorproefje.

De OR en zelfsturing


Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie: Academy4OR

Zelfsturing, een term die we tegenwoordig in menig organisatie tegenkomen. Veel organisaties voeren een vorm van zelfsturing in en verminderen tegelijkertijd het middenkader in de organisatie. Teamleiders en andere leidinggevenden worden vervangen door coaches of ondersteuners. Regelmatig worden de termen zelfsturing, zelforganisatie, resultaatverantwoordelijke teams, en professionals governance door elkaar en ter ondersteuning van elkaar gebruikt. Maar wat betekenen deze termen nu precies en wat moeten we hiermee als medezeggenschap? Als uw collega’s echt veel beslissingsruimte krijgen ga je dan als OR nog inhoudelijk iets vinden van hun keuzes of krijgt de OR een andere rol in de organisatie?

Tijdens de workshop besteden we aandacht aan de vraag ‘wat’ zelfsturing nu precies is en ‘hoe’ de OR om kan gaan met deze relatief nieuwe organisatievorm. Want 1 ding is zeker, ook in organisaties waar zelfsturing goed werkt is de OR nog steeds van grote waarde.

De OR, de bestuurder, gedrag en compliance


Thema: Invloed van de OR op de bedrijfscultuur
Organisatie:

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken (definitie Wikipedia). Niet te verwarren met compliancy, hetgeen onder meer volgzaamheid betekent.

Is het voldoende dat de bestuurder zich houdt aan de regels? Is het van belang dat de bestuurder zich (met gezonde tegenzin) naar de regels schikt of wil je meer als OR? In deze workshop worden diverse stellingen over de gewenste ontwikkeling in de verhouding tussen de OR en bestuurder door de gasten en twee adviseurs (één werkt voor ondernemingsraden, de andere werkt alleen voor werkgevers) besproken.

De schoonheid van de WOR in de template: Strategisch Advies én Tactisch Instemmen!

Een verdieping op artikel 25 en 27 van de WOR
Thema: Rechten van de OR
Organisatie: Metamorfase

Ook in het geven van Advies en Instemming zijn veel ondernemingsraden nog reactief bezig. Het advies en de Instemming volgen de indeling van de bestuurder, zijn antwoorden op vragen en aanvullingen op gaten in de aanvraag.
Maar de WOR heeft het heel anders gewild!

Leer artikel 25 (Adviesrecht) en artikel 27 (Instemming) eens echt kennen.
Kom exact mee uitpluizen wat de bedoeling van de wetgever is geweest en zie hoe die om te zetten is in het geven van een Strategisch Advies en of een Tactische Instemming.

Aan de hand van twee nieuw ontwikkelde templates leer je als OR steviger en tijdiger adviseren en help je mee aan de betere besluitvorming door je Instemming te voorzien van keuzeopties. Medezeggenschap in optima forma dus.

Beïnvloeden is een vak.
Medezeggenschap is een beroep!

Alle vragen over Advies & Instemming mag u stellen aan de redacteur van www.WORonline.nl
U krijgt altijd antwoord. Als het niet kan in de workshop, ontvangt u een antwoord via de vragenservice

De Strategische OR heeft maximale impact

Leer werken met het STO-model
Thema: Rechten van de OR
Organisatie:

Elke OR wil vroegtijdig en veel invloed op de besluitvorming. Soms bereik je dat door een goede relatie of door je WOR-rechten op te eisen.
De ervaring leert dat er een betere manier is om zichtbare impact te hebben als OR. Ondernemingsraden die methodisch en vanuit de inhoud het overleg met de bestuurder ingaan bereiken meer en worden beter zichtbaar voor de achterban.

 

Een OR heeft een beperkte hoeveelheid tijd en een grote diversiteit in kennis en ervaring. Om die diversiteit juist als kracht te benutten en om daarmee de inhoud van het advies/instemming te verrijken helpt het enorm om via bepaalde methoden tot een uitwerking te komen.

 

In deze workshop leer je denken en werken met een tweetal van dat soort modellen: Het STO-model én de Stakeholdersanalyse MZ. Beide ontworpen door JOhan en succesvol in praktijk gebracht bij tal van zijn ondernemingsraden. Kom meedoen en plaats jullie specifieke situatie in de modellen. Alle deelnemers ontvangen een kortingsvoucher voor WORonline!

Dossieropbouw: kom als OR goed beslagen ten ijs

Kom als OR goed beslagen ten ijs
Thema: Governance
Organisatie:

Veel ondernemingsraden hebben nog wel eens problemen met de bestuurder of het feit dat de medezeggenschap niet serieus (genoeg) genomen worden. Na verloop van tijd staat het water dan aan de lippel of komt de druppel die de emmer doet overlopen. Echter, procederen voor de Ondernemingskamer, de kantonrechter of een arbiter is er niet zo maar bij. Hoe zorg je als OR dat je tijdig genoeg je huiswerk hebt gedaan en goed beslagen ten ijs komt?

Duurzame inzetbaarheid

Wat is het? Wat zijn de trends? Wat doen anderen?
Thema: VGWM
Organisatie:

Duurzame inzetbaarheid staat al lang op de lijst met relevante onderwerpen voor de OR. Er zijn ondernemingsraden die het onderwerp al op de agenda hebben gezet toen het nog seniorenbeleid heette, of levensfasebewust-personeelsbeleid. Dat geeft maar aan hoe lastig het soms is om een concrete invulling te geven aan dit onderwerp. Hoe krijg en hou je duurzame inzetbaarheid op de agenda? In deze workshop delen we voorbeelden van bedrijven die wel concrete invulling geven aan duurzame inzetbaarheid. Daarnaast laten wij zien hoe cao-afspraken over generatieregelingen ook passen binnen de mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

Hoe geef je daar concreet invulling aan?
Thema: VGWM
Organisatie:

Duurzame inzetbaarheid staat al lang op de lijst met relevante onderwerpen voor de OR. Er zijn ondernemingsraden die het onderwerp al op de agenda hebben gezet toen het nog seniorenbeleid heette, of levensfasebewust-personeelsbeleid. Dat geeft maar aan hoe lastig het soms is om een concrete invulling te geven aan dit onderwerp. Hoe krijg en hou je duurzame inzetbaarheid op de agenda?

In deze workshop delen we voorbeelden van bedrijven die wel concrete invulling geven aan duurzame inzetbaarheid. Daarnaast geven we een aantal voorbeelden hoe de OR het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid daadwerkelijk op de agenda van de bestuurder kan krijgen, en welke rol de OR kan hebben als het eenmaal op de agenda staat.

Duurzame inzetbaarheid voor de OR


Thema: VGWM
Organisatie: Academy4OR

Eén van de relatief nieuwe onderwerpen waar een OR mee te maken heeft is duurzame inzetbaarheid. Van organisaties wordt immers meer en meer verwacht dat zij voor medewerkers – jong en oud – de juiste voorwaarden scheppen om in alle fasen van hun leven en loopbaan in goede gezondheid en welzijn te functioneren. Want goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Voor de medewerkers zelf betekent het plezier in het werk op basis van een goede gezondheid en motivatie. Win win!

We gaan onder andere in op vragen als: “Kunnen we met het stimuleren van gezond eten en bewegen samen zorgen voor minder verzuim?”, “Welke factoren bevorderen werkplezier en verminderen werkstress?” en “Worden de Arboregels nageleefd?”.

Dynamisch onderhandelen


Thema: Governance
Organisatie: Academy4OR

In deze workshop gaan we met behulp van een kleurenmodel na welke onderhandelingsstijl de voorkeur van de OR heeft, maar ook welke onderhandelingsstijl de OR het beste kan toepassen op de eigen WOR-bestuurder. De volgende onderhandelingsstijlen komen hierbij aan bod:
• Rationeel onderhandelen.
• Stellend onderhandelen.
• Relationeel onderhandelen.
• Coöperatief onderhandelen.

Binnen deze stijlen kunnen verschillende onderhandelingstrucs worden toegepast. Welke trucs hanteert de WOR-bestuurder? Hoe kan de OR zich het beste hiertegen verweren? Welke onderhandelingstrucs kan de OR zelf toepassen?

De workshop wordt verzorgd door Chrétien Sarton. Hij is politicoloog en jurist en een zeer ervaren allround OR trainer-adviseur. Hij traint en adviseert al jarenlang diverse OR-en en treedt vaak op als onderhandelaar voor een OR in het kader van adviestrajecten, opstellen van sociale plannen en vaststellen van arbeidsvoorwaarden.

Een Agile adviestraject?


Thema: Rechten van de OR
Organisatie:

Je kent de termen vast: Agile, organisch/ dynamisch/ fluid organiseren. Of misschien wordt er in jullie organisatie veel met pilots en experimenten gewerkt. Welke naam er ook aan gegeven wordt, één ding is zeker. Organisaties geven veranderingen steeds vaker op een andere wijze vorm. En deze verandering heeft ook impact op het medezeggenschapsproces.
Tijdens deze workshop verkrijg je inzicht op welke wijze jullie de werkwijze van de OR maar ook het medezeggenschapsproces kunnen vormgeven bij Agile trajecten. Om te voorkomen dat de OR zijn invloed verliest in deze trajecten. We staan stil bij de verschillende mogelijkheden die jullie als OR hebben. Bij de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden en de aandachtspunten voor de OR. Waarbij we ontwikkelingen op het gebied van adviesrecht toelichten en we de mogelijkheden van het convenant onder Art. 32 WOR onder de loep nemen. Je ontvangt praktische tip zodat je er direct in de praktijk mee aan de slag kan.

Een nieuwe bedrijfscultuur: ‘zo doen wij dat!’

8 tips
Thema: Invloed van de OR op de bedrijfscultuur
Organisatie:

Kan de OR een motor zijn in de verandering van een bedrijfscultuur? Of een manier van omgaan met elkaar tijdens veranderingen die als “normaal” wordt ervaren? Of rest alleen frustratie en moedeloosheid als er voor de zoveelste keer niet met de medezeggenschap rekening gehouden lijkt te worden? In deze workshop gaan drs. Her Grimbergen en Martin Veerman, zakenpartners van de Merlijn Groep, in op de vraag hoe de medezeggenschap een motor in de verandering van bedrijfsculturen kan zijn. Acht criteria op hoofdlijnen zorgen ervoor dat het werk voor de medezeggenschap overzichtelijk wordt – en blijft. Beiden gaan tijdens de workshop met de deelnemers in gesprek en geven hen tips.

Een voor allen, allen voor een!

Teambuilding voor de ondernemingsraad
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

Mannen en vrouwen, jong en oud, witte boorden en blauwe boorden….
Een ondernemingsraad is vaak heel divers samengesteld, met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de organisatie.

 

In de OR werken zij samen om hun doelstellingen te bereiken. Dat lukt beter als de OR-leden een team zijn. Hoe kunnen ze daarvoor zorgen? Hoe bouwen de OR-leden aan het teamgevoel, zonder hun eigenheid te verliezen?

 

John van Wanroij, trainer-adviseur van Stavoor, heeft jarenlange ervaring met teambuilding in ondernemingsraden. Hij deelt zijn kennis, geeft tips en vertelt welke valkuilen OR-leden moeten zien te vermijden.

Fusie & Overname een echte uitdaging voor elke OR!

Gelijkwaardige fusies bestaan niet! Wat kan de OR?
Thema: Reorganisatie & financiën
Organisatie:

De economie trekt weer aan. De transities in de zorg rollen nog over elkaar heen. De eerste grote overnames zijn al weer beklonken en veel gemeenten zitten nog midden in de samenvoeging. Een OR die te maken krijgt met een fusie krijgt veel op zijn bord.

 

De complexiteit veroorzaakt door de zeggenschap vraagt om advisering waarbij adequate criteria toegepast worden. Specialistische kennis is een vereiste. Laat u meevoeren in de ervaringen met fusies, overnames, transities en wat die doen met de organisatie, de medewerkers en de OR. Hoe houdt u als OR het hoofd koel? Aan de hand van bedrijfskundige modellen en ervaringen in de profit en non-profit sector ziet u de lessen die te trekken zijn. Wilt u meer strategisch als OR opereren in roerige tijden? Kom dan langs en volg deze workshop van JOhan Berends. Hij is de OR-specialist op dit onderwerp vanuit zijn eigen ervaring bij Fortis + ABNAMRO, zijn Master Bedrijfskunde en tal van fusie OR-en. En ontvang een kortingsvoucher voor WORonline!

Fusies en overnames


Thema: Reorganisatie & financiën
Organisatie:

Aan de hand van een stappenplan komt wordt u duidelijk welke rol de OR in een overnameproces kan hebben:

 • kan de OR invloed uitoefenen op de keuze voor een overnemende partij?
 • wat kan van een overnemende partij worden verwacht?
 • welke waarborgen kan de OR in een overnametraject creeren voor de toekomst, voor de onderneming en werknemers?

Gluren bij de Buren

Theorie ontmoet praktijk
Thema: Communicatie
Organisatie:

Een workshop met praktische tips en theoretische invalshoeken gebaseerd op nieuw internationaal wetenschappelijk onderzoek over de sociale dialoog in de onderneming in Europa. Het Neire model gebruikt een opmerkelijke frisse blik door gebruik te maken van de psychologische invalshoek over conflicthantering. We laten zien hoe je zelf kan toetsen. Als voorbeeld uitwerking is gekozen voor de Navigator werkmethode voor ondernemingsraden.

 

Welkom bij de VASMO, de beroepsvereniging van ambtelijk secretarissen medezeggenschap. Een plek wat je (gezellig) met elkaar kan van gedachten kan wisselen over je werk en recente ontwikkelingen.

Haal meer uit je achterban met OR-Quest


Thema: Communicatie
Organisatie:

Elke OR worstelt met de vraag hoe krijg ik mijn achterban meer betrokken? De traditionele communicatiemiddelen blijken niet altijd even effectief. Nieuwe, digitale middelen bieden een schat aan mogelijkheden om met minder inspanning meer interactief te werken. Vragenlijsten bijvoorbeeld. Wellicht dat u daarmee uw achterban aanspreekt. In deze workshop maakt u kennis met de hulpdienst OR-Quest, die u helpt met het actief bevragen van uw achterban middels digitale enquêtes. We bespreken de mogelijkheden én de valkuilen van dit middel. U maakt daarbij kennis met gratis hulpmiddelen als Google Forms of Mentimeter.

Heeft u de teugels in handen?

Duurzame zelfregie
Thema: VGWM
Organisatie: SBI Formaat

Stelt u zichzelf wel eens de vraag: ‘Zit ik goed in het zadel en heb ik de teugels in handen van mijn eigen inzetbaarheid? Voor nu en in de toekomst?

Duurzame inzetbaarheid is heel actueel en er wordt veel over gepubliceerd. De vraag is nu: Hoe houden mensen zich zo duurzaam mogelijk aan het werk in een sterk veranderende arbeidsmarkt?

Duurzame inzetbaarheid kent enkele belangrijke elementen zoals: vakmanschap, verandervermogen en vitaliteit. Van medewerkers wordt steeds vaker verwacht dat zij daarin zelf de regie nemen. Zelfregie in de zin van zelf verantwoording nemen en richting geven aan werk en privé. Maar wat vraagt dit dan van medewerkers en hun omgeving zoals HRM, collega’s, werkgever en OR? Wij vinden dat werken vanuit zelfregie vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanpak! Waarom en hoe gaan we in deze workshop graag met u behandelen.

Resultaat: u versterkt uw kennis en inzicht omtrent duurzame inzetbaarheid en zelfregie plus uw rol daarbij als OR.

Het adviestraject bij reorganisaties

Voorkom valkuilen bij advies over reorganisaties
Thema: Rechten van de OR
Organisatie:

Weinig bedrijven blijven gevrijwaard van reorganisaties. Vroeg of laat komt iedere OR hiermee in aanraking. OR-leden voelen zich zeer betrokken bij reorganisaties. Maar wat kunnen zij echt betekenen voor de onderneming en de werknemers? Hoe doorloopt de OR het adviestraject, nu de invloed van de OR door de Wet Werk en Zekerheid is veranderd? Ontslagaanvragen worden door het UWV geweigerd als de OR niet om advies is gevraagd.

 

Bruno van Els en Muriël Nolet behandelen de mogelijkheden voor de OR.

Het grote geheel

Invloed uitoefenen op strategisch beleid
Thema: Governance
Organisatie:

De strategie van een onderneming bepaalt de richting van een organisatie voor de komende jaren. Uit de strategie vloeien de beleidsdoelstellingen en beleidsplannen voort. Steeds meer ondernemingsraden willen invloed uitoefenen op de strategie van de onderneming. Dat is efficiënter en effectiever dan met advies of instemming te reageren op de tactische en operationele plannen van de bestuurder, vinden zij.

 

Hoe kan een OR het strategische beleid beïnvloeden? Op welk moment kloppen ze aan? En bij wie? Natuurlijk bij de bestuurder. Maar is hij de enige? Of zijn er ook andere betrokkenen met wie de ondernemingsraad in gesprek kan gaan?

 

Liesbeth van Bakel is trainer-adviseur bij Stavoor en DASMO. Ze is zelf OR-lid en kent daarom uit eigen ervaring de voetangels en klemmen én de geheimen van beïnvloeding van strategisch beleid.

Het voorgenomen besluit


Thema: Rechten van de OR
Organisatie:

omschrijving volgt nog

Hiërarchische functies of flexibele rollen?

werken met flexibele rollen in de OR
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

In zelfsturende teams nemen flexibele rolverdelingen een belangrijkere plaats in dan een vaste, hiërarchische functieverdeling. Herken jij je (nog niet) in deze stelling? Dan is deze workshop zeker iets voor jou! Want, naast het verdelen van de formele WOR-functies van voorzitter en secretaris, kun je als OR veel meer doen om de taken evenwichtig te verspreiden binnen het team. Weet elk lid binnen jullie OR zijn of haar verantwoordelijkheid te pakken? In deze workshop krijg je inzicht in het verschil tussen functies, taken en rollen, plus de toepassing ervan binnen zelfsturende teams. Dit helpt jouw OR om meer grip te krijgen op de verdeling van de lasten. Ook lukt het om makkelijker gebruik te maken van alle kwaliteiten wanneer iedereen in het team weet wat zijn of haar bijdrage is. Kom langs en kijk eens met een andere bril naar de taakverdeling binnen jouw OR!

Hoe en wat scholingsplan?

Voor een succesvolle OR!
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

Voor veel OR-leden is de scholing een moment om zichzelf weer eens in de spiegel aan te kijken. Je werkt aan je kennis en vaardigheden en krijgt nieuwe inzichten waardoor je het OR-werk nóg beter kunt invullen. Maar hoe zorg je ervoor dat de scholing die je volgt daadwerkelijk bijdraagt aan het succes van de OR? In deze workshop krijgen de deelnemers tools om een scholingsplan te maken dat hen helpt om succesvol te zijn. Op een actieve manier aan de slag met je eigen ontwikkeling! Deze workshop zal worden verzorgd door een lid van de BVMP.

Hoe krijgt u de bestuurder wel om?

Tips uit de praktijk voor een effectieve OR
Thema: Governance
Organisatie:

omschrijving volgt.

In gesprek over duurzame inzetbaarheid

Levert duurzame inzetbaarheid geld op?
Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie:

Vrijwel iedereen is het er wel over eens dat aandacht voor duurzame inzetbaarheid echt een belangrijk onderwerp is voor organisaties en de OR. En toch blijkt het voor veel OR’s een uitdaging om het gesprek hierover met de bestuurder goed aan te gaan. Soms komt dat doordat er veel aandacht wordt besteed aan wat dat dan voor de organisatie betekent. Wat het is, wat het niet is, en wat het zou moeten zijn. En ja, het klopt dat investeren in de inzetbaarheid van medewerkers geld kost. Dat maakt het gesprek ook niet makkelijker. Wat het wel makkelijker maakt, is dat investeringen in inzetbaarheid ook weer terugverdiend kunnen worden. We rekenen met jullie door hoe hoog de verborgen kosten van beperkte inzetbaarheid zijn, en hoe je investeringen in inzetbaarheid dus terug kunt verdienen. We leggen uit hoe deze berekening tot stand komt, en welke gegevens je als OR nodig hebt om de berekening voor je eigen organisatie te maken, en te benchmarken met de branche waarin je actief bent.

Informatierecht: waar hebben we als OR recht op?

Waar hebben we als OR recht op?
Thema: Rechten van de OR
Organisatie:

Het blijft in de praktijk van alledag in de medezeggenschap een vaak terugkerend probleem. Hoe kom ik als OR aan voldoende informatie. Wat doe ik als de bestuurder mij weigert bepaalde informatie te verstrekken en wat kan ik wel vragen en wat niet. Aan de hand van praktische voorbeelden worden de grenzen verkend en tips aan de hand gedaan om maximaal informatie te verkrijgen.

Inhuren van externe deskundigen

De voordelen van contra-expertise.
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

Waarom het advies van de OR altijd beter wordt als je het voorgenomen besluit zorgvuldig laat toetsen en doorrekenen?
Bij een complex onderwerp is het lastig om als OR alle gevolgen van een voorgenomen besluit te doorzien. De achterban heeft terecht veel vragen over de onzekere toekomst. Het helpt vaak niet als de bestuurder al zucht bij de opmerking dat de OR een deskundige wil inhuren, en dan fronsend vraagt wat dat wel niet gaat kosten.
In deze workshop kijken we daarom vooral naar wat van de inhuur van externe expertise oplevert voor de OR en de organisatie. Met externe begeleiding kom je als OR goed beslagen ten ijs als er ingrijpende onderwerpen spelen die je professioneel wilt aanpakken. Natuurlijk staan we ook even stil bij de aanknopingspunten uit de WOR.

Instemmingsrecht bij pensioenen


Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie:

De lage rekenrente stelt veel werkgevers voor de keuze om veel te veel te gaan betalen voor hun gegarandeerde middelloonregeling (DB) of over te stappen naar een pensioenregeling waarin de aanspraken niet zijn gegarandeerd. Het meest voor de hand ligt dan een (individuele) beschikbare premieregeling (DC). Maar welke pensioenpremie is dan redelijk? Veel instemmingsverzoeken betekenen een veel lager pensioenbudget voor de werknemers en een aanzienlijke besparing voor de werkgever. Het is aan de OR om inventief om te gaan met de situatie en de mogelijkheden die de WOR biedt.

Invloed op WOR-bestuurder

Maximaal resultaat door insight discovery
Thema: Governance
Organisatie:

Door af te stemmen op de behoefte van de bestuurder krijgt uw OR een betere relatie met de bestuurder. Met behulp van Insights Discovery krijgt u inzicht in de bestuurder. Insights Discovery gebruikt een uniek kleurenprofiel waarmee de voorkeuren van personen snel in beeld kunnen worden gebracht. In deze workshop krijgt u inzicht in de basiskleuren, schat u de kleur van uw WOR-bestuurder in en krijgt u handvatten hoe u dit type bestuurder kunt beïnvloeden.

Invloed op WOR-bestuurder

Maximaal resultaat door insight discovery
Thema: Governance
Organisatie:

Door af te stemmen op de behoefte van de bestuurder krijgt uw OR een betere relatie met de bestuurder. Met behulp van Insights Discovery krijgt u inzicht in de bestuurder. Insights Discovery gebruikt een uniek kleurenprofiel waarmee de voorkeuren van personen snel in beeld kunnen worden gebracht. In deze workshop krijgt u inzicht in de basiskleuren, schat u de kleur van uw WOR-bestuurder in en krijgt u handvatten hoe u dit type bestuurder kunt beïnvloeden.

IT: wat komt er op ons af?


Thema: Reorganisatie & financiën
Organisatie:

IT ontwikkelingen gaan snel.
Nieuwe begrippen, nieuwe gedachten, nieuwe werkwijzen hebben -veelal veel kleine en ook grote invloed- op de manier van het organiseren van werk en daarmee ook op de inhoud van werk.
Voor of tegen zijn, is eigenlijk niet interessant.
Wel interessant is wat de rol van de OR kan zijn.
Wout neemt je mee in deze ontwikkeling en geeft zijn persoonlijke en professionele visie op de rol van de OR op deze ontwikkelingen.
Delphior vindt dat veel van wat Wout signaleert, valt onder art 25.1.k. WOR.

Klokkenluiden: Voorkomen is beter dan genezen!

5 tips voor de OR om een stempel te drukken
Thema: Invloed van de OR op de bedrijfscultuur
Organisatie:

Wat als het beleid van je organisatie niet deugt? Wat als medewerkers zich niet veilig voelen door de bedrijfscultuur? Als het management niet integer is? Als OR heb je invloed op het beleid binnen de organisatie, maar vooral als er zaken veranderen. Maar wat doe je als er juist niets verandert?

 

Veel ondernemingen zijn overgegaan op een ‘zero-tolerance beleid’ voor onethisch gedrag. Als OR kun je hier een belangrijke en actieve rol spelen, en kun je werken aan een gezonde bedrijfscultuur, zoals het voorkòmen van eventueel onnodige externe meldingen op het gebied van integriteit en ongewenste omgangsvormen.

 

Tijdens deze workshop zullen Mr. Drs. Irene Zijp en Drs. Servaas Beunk, vanuit verschillende perspectieven, een dynamisch gesprek aangaan met de aanwezigen. Je gaat in ieder geval naar buiten met een vijftal praktische tips en gereedschappen om een positieve stempel te kunnen drukken op de bedrijfscultuur.

Meer grip op adviesaanvragen

Maak gebruik van de juiste analysemodellen
Thema: Rechten van de OR
Organisatie:

Als ondernemingsraad krijgt u regelmatig een adviesaanvraag van uw bestuurder. U bekijkt de aanvraag en analyseert en beoordeelt hem. Een oordeel vellen valt niet altijd mee. U moet zich een mening vormen. Ieder OR-lid doet dat op een andere manier en dat levert soms hele verschillende oordelen op. Met behulp van analysemodellen wordt dat makkelijker en krijgt u meer grip op het adviesaanvraag op. U krijgt uitleg over verschillende modellen en bekijkt hoe u deze toe kunt passen in uw eigen praktijk.

Mentale kracht

Waarin wordt jouw OR-team Olympisch kampioen?
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

De leden van een OR werken ieder vanuit hun eigen kennis, kunde en kracht. Maar wat is die kracht dan? En wat hebben we eigenlijk aan elkaar? Hoe kunnen we beter samenwerken met elkaar en met de bestuurder? Vragen waar een gemiddeld OR-team mee worstelt. 100Graden biedt een succesvol teamprogramma uit de topsport met als doel om de samenwerking, vertrouwen en communicatie te optimaliseren zowel binnen het team als met de bestuurder.

POTENTIELE TEAMPRESTATIE – GROEPSPROCESSEN = WERKELIJKE TEAMPRESTATIE

We passen de lessen uit de topsport toe. Rico Schuijers weet waarin topteams zich onderscheiden van gewone teams:
1. Focus: iedereen committeert zich aan het doel
2. Ambitie: ‘goud op de Spelen’, of ‘de beste in de branche’
3. Teambelang op 1: zelfs de ‘ster’ maakt zich ondergeschikt aan het team
4. Duidelijkheid over het leiderschap en de rolverdeling

Waarin wordt jouw OR-team Olympisch kampioen?

Mentale kracht

Waarin wordt jouw OR-team Olympisch kampioen?
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

De leden van een OR werken ieder vanuit hun eigen kennis, kunde en kracht. Maar wat is die kracht dan? En wat hebben we eigenlijk aan elkaar? Hoe kunnen we beter samenwerken met elkaar en met de bestuurder? Vragen waar een gemiddeld OR-team mee worstelt. 100Graden biedt een succesvol teamprogramma uit de topsport met als doel om de samenwerking, vertrouwen en communicatie te optimaliseren zowel binnen het team als met de bestuurder.

POTENTIELE TEAMPRESTATIE – GROEPSPROCESSEN = WERKELIJKE TEAMPRESTATIE

We passen de lessen uit de topsport toe. Rico Schuijers weet waarin topteams zich onderscheiden van gewone teams:
1. Focus: iedereen committeert zich aan het doel
2. Ambitie: ‘goud op de Spelen’, of ‘de beste in de branche’
3. Teambelang op 1: zelfs de ‘ster’ maakt zich ondergeschikt aan het team
4. Duidelijkheid over het leiderschap en de rolverdeling

Waarin wordt jouw OR-team Olympisch kampioen?

Mentale kracht

Waarin wordt jouw OR-team Olympisch kampioen?
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

De leden van een OR werken ieder vanuit hun eigen kennis, kunde en kracht. Maar wat is die kracht dan? En wat hebben we eigenlijk aan elkaar? Hoe kunnen we beter samenwerken met elkaar en met de bestuurder? Vragen waar een gemiddeld OR-team mee worstelt. 100Graden biedt een succesvol teamprogramma uit de topsport met als doel om de samenwerking, vertrouwen en communicatie te optimaliseren zowel binnen het team als met de bestuurder.

POTENTIELE TEAMPRESTATIE – GROEPSPROCESSEN = WERKELIJKE TEAMPRESTATIE

We passen de lessen uit de topsport toe. Rico Schuijers weet waarin topteams zich onderscheiden van gewone teams:
1. Focus: iedereen committeert zich aan het doel
2. Ambitie: ‘goud op de Spelen’, of ‘de beste in de branche’
3. Teambelang op 1: zelfs de ‘ster’ maakt zich ondergeschikt aan het team
4. Duidelijkheid over het leiderschap en de rolverdeling

Waarin wordt jouw OR-team Olympisch kampioen?

Met ORpoll creërt de OR een 2e scherm voor zijn Overlegvergaderingen

Efficiënt en effectief de mening van veel medewerkers ophalen
Thema: Innovatie
Organisatie: Metamorfase

Elke OR is een vertegenwoordiger van de belangen van haar medewerkers. Toch blijkt vaak dat de ondernemingsraad eigenlijk geen idee hoe hun collega’s over tal van onderwerpen denkt. Als OR wil je graag input voordat je het beeld, je oordeel, het advies en de instemming vaststelt. Maar hoe haal je dat elke keer op zonder al te veel inspanning?
En hoe weet je eigenlijk of dit de mening is van slechts een paar collega’s of dat het breed gedragen wordt?

Met ORpoll ben je in staat om regelmatig een aantal thema’s aan alle medewerkers voor te leggen. Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn mening aan te dragen. Vervolgens bepalen collega’s onderling welke opvatting het zwaarst weegt voor hen.
Na deze volledig geautomatiseerde gespreksrondes ontvangt de OR de resultaten:

– de mening van de achterban
– gesorteerd op belangrijkheid
– voorzien van onderbouwing en argumenten
– stevige niet te ontwijken bijdragen richting de bestuurder

Kom kijken hoe je als OR een 2e scherm creëert!

Nieuwe vormen van medezeggenschap


Thema: Rechten van de OR
Organisatie:

We horen steeds meer ondernemingsraden die opzoek zijn naar nieuwe vormen van medezeggenschap. De geluiden gaan van het verminderen van aantal OR-leden tot het opheffen van de ondernemingsraad omdat de medezeggenschap anders geregeld wordt.

 

De basis ligt in het feit dat de belangen van de medewerkers, in verhouding met het organisatiebelang, goed geregeld moet worden. En voor een ondernemingsraad is daar, in diverse vormen, een goed bestaansrecht voor weggelegd.
Ik neem u mee beginnend vanuit de basis om daarna met een aantal handvaten u te helpen om tot de juiste afweging te kunnen komen.

Omgang met achterban

Hoe verbreed je medezeggenschap voor je collega's?
Thema: Communicatie
Organisatie:

Hoe verbreed je medezeggenschap door participatie van je collega’s? Wil je als OR je collega’s kunnen raadplegen bij lastige vraagstukken? Weten wat er werkelijk speelt in je organisatie? Of nieuwe ideeën ophalen rondom komende veranderingen? Het heeft niet altijd zin om aan te bellen bij de bestuurder als je wat wilt als OR, juist ideeën verspreiden en het net ophalen bij collega’s kan je invloed soms ook vergroten. Geen instemmingsverzoek of adviesaanvraag zonder een rondje langs de velden. Mooi gezegd, maar hoe krijg je dat voor elkaar? 10 tips voor betere communicatie met collega’s. In deze workshop maak je kennis met verschillende mogelijkheden om in gesprek te komen met collega’s. Met praktijkvoorbeelden: van koffie-automaatgesprekken tot enquêtes, panels en apps.

Omgang met de achterban


Thema: Communicatie
Organisatie: Loof training en advies

Vul hier de workshopomschrijving in

Omgang met de bestuurder


Thema: Governance
Organisatie:

Als OR zijn wij continue in gesprek met de bestuurder. Alleen verloopt dit niet altijd even soepel. Enerzijds kan dit te maken hebben met de visie van de bestuurder op de OR, maar het kan ook aan de OR zelf liggen; pakken wij de rol van een proactieve OR of wachten wij af? Bespreken wij de kernproblemen of hebben wij het alleen over losse zaken die wij tegenkomen? Al deze vragen vereisen allereerst dat wij de denk- en werkwijzen van de bestuurder moeten begrijpen. Dus hier beginnen wij mee. Vervolgens kijken wij naar wat de OR kan doen en betekenen: hoe komen wij tot een gelijkwaardige dialoog? Hoe kunnen wij op het noodzakelijke strategisch niveau functioneren? Hoe gaan wij in het algemeen met de bestuurder om en hoe willen wij door de bestuurder gezien worden? Al deze vragen worden in deze zeer interactieve workshop met u besproken met als doel de OR op een hoger plan te brengen waarbij zelfs de OR in de rol van adviseur van de bestuurder mogelijk is.

Onderhandelen


Thema: Governance
Organisatie:

omschrijving volgt

Oplossingsgericht werken met positieve psychologie

Proef aan een manier van werken die energie geeft!
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Een typische uitspraak voor onze nuchtere cultuur. We geven onszelf niet zo snel een schouderklopje en praten met gemak over dat wat niet goed gaat. Gek eigenlijk, want het is makkelijker om iets te ontwikkelen waar je al goed in bent, dan iets te leren waarvoor je minder aanleg hebt. Daarbij krijgen we meer energie als we lekker in de ‘flow’ zitten en werken vanuit onze krachten, in plaats van te werken aan onze klachten. Tijdens deze workshop neem ik je mee naar een nieuw wetenschapsgebied, namelijk die van de positieve psychologie. Succes is volgens deze wetenschap niet alleen het gevolg van de juiste genen of toeval, maar te vinden door het gebruikmaken van de sterke kanten die iemand, een team of een organisatie, bezit. Met aandacht voor de mogelijkheden werk je effectief aan de oplossing en vergroot je de effectiviteit van de OR. En het is nog leuk ook! Nou ja, als we onszelf wat vaker een compliment kunnen geven. Durf jij het aan?

OR & Arbobeleid

Hoe pakt de OR zijn nieuwe rol met verve op?
Thema: VGWM
Organisatie:

Op 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet definitief van kracht geworden. Voortaan mogen alle werknemers op consult bij de bedrijfsarts, niet alleen bij ziekte, en krijgt de bedrijfsarts toegang tot alle werkplekken. De OR heeft volop nieuwe bevoegdheden gekregen op arbo-gebied: de OR mag rechtstreeks overleg voeren met de bedrijfsarts over de arbeidsomstandigheden en de OR heeft instemmingsrecht bij de keuze en positie van de preventiemedewerker in de organisatie. In deze workshop bespreken we hoe de OR zijn bevoegdheden het beste kan toepassen.

OR & omgang met de toezichthouder

Toezicht intern en extern: wat kan de OR daarmee?
Thema: Governance
Organisatie:

Toezichthouders zijn vaak in het nieuws. Bij bedrijfsschandalen waar gevraagd wordt: wat deed de toezichthouder?
Dat geldt voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen als interne toezichthouders en voor instanties als ACM, NVWA, IGZ e.d. als externe toezichthouders. Welke bevoegdheden heeft de OR jegens de RvC of RvT? En kan de OR een externe toezichthouder benaderen bij mogelijke misstanden?
Els Unger maakt je wegwijs in toezichtland, met veel praktische informatie en tips.

OR & zorg voor conflictvaardige organisatie

OR & conflict
Thema: Invloed van de OR op de bedrijfscultuur
Organisatie:

Maakt u uw organisatie conflictvaardiger? Hoe maakt u uw organisatie conflictvaardiger? Zorgt u ervoor dat schuring ECHTE glans geeft? Gaat u glansrijk om met een conflict?
“Schuring geeft glans”. Maar vaak leidt schuring ook tot verstoorde arbeidsrelaties, spanningen tussen collega’s of afdelingen, oplopend ziekteverzuim e.d. De vraag is dan hoe voorkom je dit laatste en bereik je de glans van de eerste zin? U bent als OR niet zelf onderdeel van het conflict maar welke invloed heeft de OR zodat men in uw organisatie anders met conflicten om gaat? En daarmee invloed uitoefent op een verlaagd ziekteverzuim, innovatie, efficiënter werken en betere bedrijfsresultaten. In deze workshop krijgt u handvaten om mee te helpen aan een conflictvaardige organisatie en de specifieke rol van de OR hierin.

OR en arbeidsvoorwaarden

OR beslist mee over arbeidsvoorwaarden, of niet?
Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie:

In elke onderneming komen discussies over de arbeidsvoorwaarden voor. Belangrijke vragen daarbij zijn: wanneer en hoe beslist de OR (mee) over arbeidsvoorwaarden? Hoe kan de OR deze rol vervullen?

 

In deze workshop wordt de positie van de OR bij (voorgenomen) wijziging van arbeidsvoorwaarden behandeld. Zowel in de situatie dat een cao van toepassing is, als wanneer er geen cao van toepassing is.

 

Mr. Bruno van Els behandelt de (juridische en praktische) mogelijkheden voor de OR.

OR en pensioen: instemmingsrecht verruimd. En nu?

Ken uw rol en de factoren die het pensioen bepalen
Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie:

Pensioen was lange tijd voor later. Intussen gaat er bijna geen dag voorbij of er verschijnt iets in de media over pensioen. Bovendien is het instemmingsrecht voor de OR rond het onderwerp Pensioen ingrijpend gewijzigd. Méér OR-en dan voorheen krijgen er mee te maken en bovendien is de reikwijdte van dat instemmingsrecht verruimd. Enige uitzondering op het instemmingsrecht: pensioen dat verplicht is geregeld in een bedrijfstakpensioenfonds.

 

Dat Pensioen ingewikkeld oogt, is voor velen reden om zich er niet in te verdiepen. Maar…. de keuzen die nu rond pensioen worden gemaakt, hebben grote invloed op ‘later’. De OR die een instemmingsaanvraag krijgt rond pensioen, draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Dealen met die verantwoordelijkheid begint met weten waar het over gaat. Na afloop van deze workshop hebt u als OR-lid basiskennis van het pensioensysteem, weet u in grote lijnen wat het instemmingsrecht inhoudt en welke factoren de kwaliteit van het pensioen bepalen.

OR en toezichthouders: Vriend? Of vijand?


Thema: Invloed van de OR op de bedrijfscultuur
Organisatie:

In het krachtenveld van de besluitvorming binnen bedrijven en instellingen lijken ondernemingsraden en toezichthouders vreemde eenden in de bijt. En soms lijken de belangen tussen de medezeggenschap en de toezichthouders onoverbrugbaar te zijn en niet te verenigen. Maar waar komt dat vandaan? Zijn beiden vriend of vijand? Of maakt onbekend onbemind? Aan de hand van voorbeelden gaat drs. Her Grimbergen, zakenpartner van de Merlijn Groep, op al deze en nog meer vragen en praktijkvoorbeelden in. Leidraad bij de bespreking van de werkrelatie tussen OR en toezichthouder is de zogenaamde bestuursdriehoek waarin elke deelnemer stakeholder is vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Eén ervan is de OR………

OR en VGWM-commissie

Waarom de OR een VGWM-commissie moet instellen
Thema: VGWM
Organisatie:

Met de wijziging van de Arbowet in juli 2017 heeft de OR nog meer invloed op arbeidsomstandigheden. Voor het (verder) verbeteren van het arbobeleid, de keuze en positie van de preventiemedewerker en bijvoorbeeld de arbodienstverlening heeft de OR meer nodig dan alleen kennis van regels en bevoegdheden. De OR kan ervoor kiezen een commissie in te stellen die zich specifiek bezig houdt met Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Hoe kan de VGWM-commissie goed werk maken van arbobeleid en de aanpak van arbo-knelpunten op de werkvloer? U hoort het in deze workshop.

OR gaat digitaal

Voor hippe achterbancommunicatie!
Thema: Communicatie
Organisatie: SBI Formaat

Nieuwe digitale middelen om achterbancommunicatie eens op een andere manier aan te pakken.

Plakt u als OR nog steeds de notulen op het prikbord? Organiseren jullie regelmatig medewerkersbijeenkomsten waar niemand op komt dagen? Stoppen jullie veel tijd in een nieuwsbrief die nauwelijks iemand leest? Dan wordt het wellicht tijd om het contact met de achterban te moderniseren.

Nieuwe technologieën maken het veel makkelijker om in korte tijd met grote of specifieke groepen collega’s contact te hebben over onderwerpen die er voor de OR toe doen. Met flitsende presentaties trekt u de aandacht of maakt u kort en ‘to the point’ duidelijk wat er speelt en waar de OR voor staat. Wilt u hiermee kennismaken, kom dan naar de workshop!

OR: kies richting!

En de plus van de AS als adviseur, coach hierin.
Thema: Communicatie
Organisatie:

Het geeft de OR diverse voordelen wanneer hij zijn richting bepaalt en deze uitspreekt. Voordelen in de samenwerking met de Raad van bestuur, het contact met managers, het contact met de overige medewerkers en ook wat betreft de interne samenwerking. Welke voordelen zijn er en wat leveren ze je op? Dat wil ik je graag laten zien in deze workshop.
Vanuit mijn lidmaatschap bij VASMO (de beroepsvereniging voor ambtelijk secretarissen van medezeggenschapsorganen) wil ik ook stil staan bij de rol die je ambtelijk secretaris hierin kan spelen. De ambtelijk secretaris in de rol van adviseur en coach van de OR.

Organisatieadvies

Contra-expertise voor de OR
Thema: VGWM
Organisatie:

Bij een complex onderwerp is het lastig om als OR alle gevolgen, voor de organisatie en voor het personeel, van een voorgenomen besluit te doorzien. De achterban heeft terecht veel vragen over de onzekere toekomst. Het helpt vaak niet als de bestuurder al zucht bij de opmerking dat de OR een eigen organisatiedeskundige wil inhuren, en dan fronsend vraagt wat dat wel niet gaat kosten.

In deze workshop kijken we daarom vooral naar wat extern organisatieadvies oplevert voor de OR en de organisatie. Met externe begeleiding kom je als OR goed beslagen ten ijs, als er ingrijpende onderwerpen spelen die je professioneel wilt aanpakken. Natuurlijk staan we ook even stil bij de aanknopingspunten uit de WOR.

Organisatieveranderingen


Thema: Reorganisatie & financiën
Organisatie:

Elk organisatie-verandertraject is uniek en kent zijn eigen dynamiek. De 5-kleurentheorie is bruikbaar voor een OR bij het adviseren over een organisatieverandering. Met deze eenvoudige theorie kan een OR de eigen organisatie typeren, een analyse maken van de veranderaanpak en de WOR-bestuurder typeren en gericht adviseren. In deze workshop wordt de kleurentheorie gepresenteerd en toegelicht met herkenbare voorbeelden. Ook gaan wij in op de valkuilen van elke kleur.

Outsourcing

Rechten werknemers bij Overgang van Onderneming
Thema: Reorganisatie & financiën
Organisatie:

Steeds vaker worden activiteiten, zoals de catering, ICT, schoonmaakwerkzaamheden, receptiewerkzaamheden etc. uitbesteed. Outsourcing kan dikwijls worden gekwalificeerd als overgang van onderneming. Wanneer is sprake van een overgang van onderneming? Welke arbeidsrechtelijke consequenties (personele gevolgen) heeft dit voor de betrokken werknemers? Moet bij outsourcing door de ondernemer advies worden gevraagd aan de OR en zo ja, wanneer? Wat kan de verdere betrokkenheid van de OR bij outsourcing zijn? Deze vragen komen aan bod in deze workshop.

Pensioen in het arbeidsvoorwaardenpakket

Een essentieel onderdeel in het geheel
Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie:

omschrijving volgt

Personeelsbeleid

Een HR-model voor ondernemingsraden
Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie:

Het succes van organisaties is steeds meer afhankelijk van de kwaliteit, betrokkenheid en motivatie van de mensen die er werken. Daarom is het tijd om met een nieuwe blik naar de mensen in de organisatie te gaan kijken. Wij hebben geprobeerd dit te vatten in een model voor ondernemingsraden en presenteren dit in deze workshop.
Het HR-model voor ondernemingsraden biedt u houvast om zaken te duiden en tot actie over te gaan met als doel een betere, succesvolle organisatie te creëren waarin mensen met plezier werken.

Positie OR arbeidsvoorwaarden

Dilemma’s als onderhandelaar

Organisatie: MEDE

Wat als er geen CAO (meer) is en er toch afspraken moeten worden gemaakt over arbeidsvoorwaarden? Dan is de OR aan zet. Maar hoe doe je dat? Wat komt erbij kijken? Welke dilemma’s kom je tegen? De rol als onderhandelingspartner heeft gevolgen voor de manier waarop je overlegt met de bestuurder en met de achterban. MEDE heeft ervaring met begeleiding van ondernemingsraden in arbeidsvoorwaardetrajecten. Vanuit die ervaringen bieden we tijdens de workshop zicht op wat je regelen moet, en waar je je op moet voorbereiden.

Recept voor teamsuccesOrganisatie:

In een OR is goede interne samenwerking van groot belang. Om samen besluiten te nemen waar iedereen achter staat en om één stem naar buiten te voeren. Goede samenwerking zorgt voor gesprekken op het scherpst van de snede en het gebruiken van ieders kwaliteiten om van de OR een succes te maken. In onze praktijk ontmoeten wij dikwijls OR teams die vooral met de inhoud bezig zijn en daarin worstelen om vraagstukken echt samen op te lossen. Ze nemen geen tijd om de samenwerking te bespreken en te verbeteren.

In deze workshop vertellen we je hoe teams effectief worden en neem je je eigen team onder de loop. Zo krijg je direct inzicht in de effectiviteit van je eigen OR team en hoe je dit kunt verbeteren. Na afloop ontvang je van ons de mogelijkheid om je analyse uit te breiden met het invullen van TeamQ Medezeggenschap. Deze tool vertelt je waar jullie grootste verbeterkansen zitten en hoe je hier zelf mee aan de slag kunt. Om zo van jouw OR team een TOP team te maken!

Schakelen in het overleg

Gebruik maken van de Roos van Leary
Thema: Communicatie
Organisatie:

Als u aan tafel zit met de bestuurder dan zijn er momenten dat het overleg niet lekker loopt. U komt niet verder en er is weerstand. Hoe kunt u deze situatie aan de overlegtafel doorbreken? De Roos van Leary kan u hierbij helpen. U kunt hiermee weerstanden herkennen en weet hoe u dat kan doorbreken. Deze praktische en actieve workshop helpt u effectiever schakelen tijdens het overleg.

Schakelen in het overleg


Thema: Communicatie
Organisatie:

Als u aan tafel zit met de bestuurder dan zijn er momenten dat het overleg niet lekker loopt. U komt niet verder en er is weerstand. Hoe kunt u deze situatie aan de overlegtafel doorbreken? De Roos van Leary kan u hierbij helpen. U kunt hiermee weerstanden herkennen en weet hoe u dat kan doorbreken. Deze praktische en actieve workshop helpt u effectiever schakelen tijdens het overleg.

School de OR | Gebruik het CBM-stappenplan

en kies SCOOR-gecertificeerde opleidingsinstituten
Thema: Rechten van de OR
Organisatie:

Goede medezeggenschap begint bij scholing. Het recht op scholing is goed geregeld in de WOR. Maar uit onderzoek blijkt dat veel OR’s geen goed uitgewerkt scholingsplan hebben, noch een duidelijk beeld van hun scholingsbehoefte. Om in deze situatie verbetering aan te brengen ontwikkelt de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) thans een stappenplan voor het volgen van scholing door OR- en commissieleden. In deze workshop ontdek je hoe dit product de OR ondersteunt in het ontwikkelen van een visie op zijn scholing en een concrete vertaling naar de praktijk.

De Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) bewaakt de kwaliteit van de OR-opleidingen middels een certificeringsregeling. In het SCOOR-register kunnen OR-leden zien welke OR-trainingen en -cursussen aan de juiste kwaliteitseisen voldoen.

Sociaal Plan: wat is de rol van de OR?

Wat is de rol van de OR?
Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie:

Reorganisaties vonden vroeger alleen maar plaats in tijden van crisis. Tegenwoordig lijkt het eerder een continue proces. Dat vereist voor elke organisatie goede afspraken over sociaal beleid en een OR die weet hoe het werkt. In de workshop staan vragen centraal als: ‘Hoe help je als OR mee vorm te geven aan een goed sociaal plan?’, ‘Wat is de rol van de OR bij het tot stand komen van een Sociaal Plan?’. De docent, tevens auteur van het boek ‘Het sociaal plan in de praktijk; Handleiding voor verantwoord reorganiseren’, neemt je mee langs praktisch tips.

Speel de KoersKaart Medezeggenschap

en krijg inzicht in prioriteiten en strategie
Thema: Communicatie
Organisatie:

De SER heeft in samenwerking met De Koers de KoersKaart ‘Medezeggenschap op de kaart’ ontwikkeld: een ‘spel’ waarmee de OR zijn prioriteiten en strategie kan bepalen voor de komende periode. Daarin wordt meegenomen hoe en wanneer de OR verschillende stakeholders betrekt, zoals bijvoorbeeld de bestuurder, de achterban, de raad van commissarissen en flexwerkers. Ook stimuleert De KoersKaart MZ de OR na te denken over welke scholing hij nodig heeft.

Tijdens deze workshop maak je kennis met de KoersKaart MZ en leer je met deze aanpak de doelen voor jouw OR te bepalen.

Strategische personeelsplanning


Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie:

Vul hier de workshopomschrijving in

Team op vleugels!

De rol van de medezeggenschapsprofessional
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

Er is al veel geschreven en gesproken over het funtioneren van teams. Maar wat mag je nu verwachten van een OR in deze tijd wanneer het gaat om het effectief samenwerken? In deze workshop schetsen we de kenmerken van de actuele OR-omgeving en denken we na over hoe de OR als team de beste resultaten kan behalen. Specifiek gaan we in op de rol van de medezeggenschapsprofessional (ambtelijk secretaris) als procesbegeleider.

Teambuilding met DISC

Haal meer uit samenwerking!
Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie:

Als ondernemingsraad is het belangrijk dat je snel op elkaar raakt ingespeeld. Je wilt weten wat je aan elkaar hebt en hoe je het meest kunt bereiken met al die verschillende personen. Teambuilding is daarom van essentieel belang voor het succes van de OR. In deze workshop maken de deelnemers kennis met DISC® en hoe deze methodiek kan bijdragen aan een succesvolle samenwerking in de OR. Deze workshop zal worden verzorgd door een DISC®-certificeerde trainer en lid van de BVMP.

Thematisch vergaderen


Thema: Communicatie
Organisatie:

Hoe boeiend het OR-werk ook is, het komt wel altijd neer op vergaderen. Voor velen onprettig en bovendien vaak chaotisch. Met Thematisch Vergaderen in Slimr® leert u om niet langer het vergaderen centraal te stellen, maar het proces van uw besluitvorming. Dan ontdekt u dat er, ook buiten de vergaderingen, veel meer te structureren valt. Dat informatievoorziening veel beter kan worden geregeld. Dat verslaglegging met één druk op de knop klaar kan zijn. En dat de historie niet alleen wordt bewaard, maar met eenzelfde druk op de knop ook nog thematisch beschikbaar blijft. Kortom: met Thematisch Vergaderen in Slimr® staat de inhoud weer centraal en wordt er ècht naar elkaar geluisterd. Dat komt de kwaliteit van uw OR-werk alleen maar ten goede.

Thematisch vergaderen

een must voor elk OR-lid!
Thema: Innovatie
Organisatie:

Hoe boeiend het OR-werk ook is, het komt wel altijd neer op vergaderen. Voor velen onprettig en bovendien vaak chaotisch. Met Thematisch Vergaderen in Slimr® leert u om niet langer het vergaderen centraal te stellen, maar het proces van uw besluitvorming. Dan ontdekt u dat er, ook buiten de vergaderingen, veel meer te structureren valt. Dat informatievoorziening veel beter kan worden geregeld. Dat verslaglegging met één druk op de knop klaar kan zijn. En dat de historie niet alleen wordt bewaard, maar met eenzelfde druk op de knop ook nog thematisch beschikbaar blijft. Kortom: met Thematisch Vergaderen in Slimr® staat de inhoud weer centraal en wordt er ècht naar elkaar geluisterd. Dat komt de kwaliteit van uw OR-werk alleen maar ten goede.

Thematisch vergaderen

Een must voor elk OR-lid!
Thema: Innovatie
Organisatie:

Hoe boeiend het OR-werk ook is, het komt wel altijd neer op vergaderen. Voor velen onprettig en bovendien vaak chaotisch. Met Thematisch Vergaderen in Slimr® leert u om niet langer het vergaderen centraal te stellen, maar het proces van uw besluitvorming. Dan ontdekt u dat er, ook buiten de vergaderingen, veel meer te structureren valt. Dat informatievoorziening veel beter kan worden geregeld. Dat verslaglegging met één druk op de knop klaar kan zijn. En dat de historie niet alleen wordt bewaard, maar met eenzelfde druk op de knop ook nog thematisch beschikbaar blijft. Kortom: met Thematisch Vergaderen in Slimr® staat de inhoud weer centraal en wordt er ècht naar elkaar geluisterd. Dat komt de kwaliteit van uw OR-werk alleen maar ten goede.

U denkt dat u de WOR kent? Ik daag u uit!

De correcte toepassing van de WOR ontdekken.
Thema: Rechten van de OR
Organisatie:

Veel OR-leden denken dat ze de WOR goed kennen.
U krijgt direct 3 vragen aangeboden aan het begin van de workshop! En daarnaast natuurlijk een goede toelichting op hoe de WOR in elkaar steekt. Wat is de ruggengraat van de WOR? Gebruikt u artikel 23 en 28 als OR? Welk recht is sterker volgens u? Het Initiatiefrecht, Adviesrecht, Beroepsrecht of het Instemmingsrecht? Laat u bijpraten over de meest recente uitspraken van de Ondernemingskamer. Op www.WORonline.nl leest u een beknopte toelichting op de jurisprudentie van uitspraken over medezeggenschap. En ja, u mag vragen stellen en daar krijgt u ter plekke concrete antwoorden op. Een interactieve workshop dus waarin we elkaars kennis toetsen en verrijken. Kom actief meedoen!
JOhan is OR-specialist op het platform WORonline en heeft tal van vragen uit de dagelijkse OR-praktijk van een passend advies voorzien.
Wanneer u deelneemt aan de workshop ontvangt u een kortingsvoucher op de services van www.WORonline.nl voor uw OR.

Vergaderen


Thema: Werkwijze van de OR
Organisatie: Loof training en advies

Vul hier de workshopomschrijving in

Verschillende pensioensoorten

'Alles' wat de OR moet weten over pensioen
Thema: HRM & sociaal beleid
Organisatie:

omschrijving volgt

Werkdruk en stress

Duurzame resultaten met een goede analyse
Thema: VGWM
Organisatie:

We weten het al een tijdje: stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. De afgelopen jaren vragen ondernemingsraden steeds vaker aandacht voor dit thema. En terecht. Maar waarom lukt het veel organisaties dan niet om de goede oplossingen te vinden om de werkdruk te verlagen? En hoe komt het dat er toch vaak gekozen wordt voor een ‘snelle oplossing’?

In deze workshop wordt duidelijk welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van werkdruk. We geven een overzicht van praktische meetinstrumenten waarmee je binnen de eigen organisatie kunt onderzoeken hoe de werkdruk wordt ervaren en hoe deze ontstaat. We laten een ‘integrale aanpak’ zien, waarmee werkdruk bij de kern kan worden aangepakt. Dat kan alleen met een goede analyse, en dan blijkt dat het niet altijd nodig is om meer mensen aan te nemen om de werkdruk te verlagen.

Werkdruk, hoe gaat het bij jou?


Thema: VGWM
Organisatie:

Werkdruk en werkstress zijn bij veel organisaties een groot probleem. Steeds meer werknemers krijgen hier mee te maken. Toch staat werkdruk niet bovenaan de agenda van de bestuurder. De OR heeft een stimulerende taak om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Hoe zet u dit onderwerp op de agenda en maakt u het bespreekbaar? Welke mogelijkheden zijn er om werkdruk en werkstress aan te pakken? In een praktische workshop gaat u aan de slag.

Werkdruk: wat doet de OR?


Thema: VGWM
Organisatie:

Mocht de werkdruk in het hele bedrijf te hoog ervaren. Wat kun je dan als ondernemingsraad doen? Hoe overtuig je de werkgever daarvan? En belangrijker nog: hoe zorg je als OR of personeelsvertegenwoordiger dat de werkdruk omlaag gaat?
De medewerker wilt best de handen uit de mouwen steken. Maar het moet niet te gek worden. Wat doe jullie als de leidinggevende overvraagt?
Hoe maak je duidelijk aan de directie dat er iets zal moeten veranderen? Een aantal zaken die we bespreken in de workshop.
1. Neem de situatie serieus
2. Bekijk je eigen aandeel kritisch
3. Wacht niet te lang
4. Verzamel bewijzen
5. Geef niet op als je leidinggevende vindt dat je overdrijft
6. Maak een plan van aanpak
7. Geef niet op als de beloftes loos blijken
8. Vraag steun aan anderen
9. Ken je rechten

Wil je meer weten kom naar de workshop!

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren


Thema: Reorganisatie & financiën
Organisatie:

Het ambtenarenrecht gaat de komende jaren (definitief) ingrijpend veranderen. Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen. Als gevolg van deze wet krijgt een groot deel van de huidige ambtenaren een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling. Bovendien wordt daarmee het civiele ontslagrecht op hen van toepassing. Toch blijft ook de status van ambtenaar op een eigen manier behouden. De planning is dat de wet op 1 januari 2020 ingaat.

Tijdens de workshop gaan we in op de volgende vragen:
Hoe ziet het nieuwe ambtenarenrecht eruit?
Hoe ziet het overgangsrecht eruit?
Wat wordt hierbij de rol van de ondernemingsraad?

Wie niet waagt, wie niet wint

Het initiatiefrecht van de OR
Thema: Rechten van de OR
Organisatie:

Een ondernemingsraad hoeft niet af te wachten met welke plannen de bestuurder komt. De OR kan ook zelf een thema dat hij belangrijk vindt, onder de aandacht van de bestuurder brengen. De OR heeft immers initiatiefrecht; hij mag met voorstellen komen.

 

Hoe kan de OR actief invulling geven aan dat recht? Hoe komt de raad tot voorstellen en wie betrekt hij erbij? En aan welke voorwaarden moet een initiatief voldoen om daadwerkelijk effectief te kunnen zijn?

 

Liesbeth van Bakel is trainer-adviseur bij Stavoor en DASMO. Daardoor weet ze als geen ander hoe een OR invulling kan geven aan het initiatiefrecht én welke bijdrage de ambtelijk secretaris daarbij kan leveren.

Bezoekersinformatie

Klik op een vraag voor antwoord
 1. Wat is OR Live eigenlijk?
 2. OR Live is het grootste vakevenement voor medezeggenschappers in Nederland, een jaarmarkt voor ondernemingsraden, commissies, ambtelijk secretarissen en andere bij medezeggenschap betrokken partijen. Tijdens OR Live hebben bezoekers de keuze uit ruim 80 presentaties en kunnen zij kennis maken met zo’n 20 aanbieders van OR-diensten, zoals advocatenkantoren, adviesbureaus, opleidingsinstituten en opleidingsaccommodaties.

 3. Waar en wanneer vindt OR Live 2017 plaats?
 4. OR Live 2017 vindt plaats op woensdag 11 oktober in de Fokker Terminal in Den Haag. Het adres is

  Binckhorstlaan 249
  2516 BB  Den Haag

 5. Wat zijn de openingstijden voor bezoekers?
 6. De openingstijden voor bezoekers zijn van 09.45 tot 16.00 uur.

 7. Is er catering tijdens OR Live?
 8. Jazeker, op het OR Live terras kunt u tegen betaling altijd terecht voor een heerlijke lunch of een kopje koffie of thee.

   

  Wilt u met uw inschrijving meteen alles geregeld hebben? Zodat de factuur voor alle nadere onkosten direct bij de administratie terecht komt en u achteraf geen losse bonnetjes hoeft te declareren?  Voor € 25 exclusief btw heeft u een VIP-pakket.

   

  Het VIP-pakket bevat gratis parkeren, 1 x medium esspresso, cappuccino of (verse munt)thee, een lunch bestaande uit 2 luxe broodjes (1x gezond, 1x keuze uit zalm, brie, beenham), een glas melk/karnemelk/bio sap en een frisdrank.

 9. Wat houdt een VIP-pakket in?
 10. Wilt u met uw inschrijving meteen alles geregeld hebben? Zodat de factuur voor alle nadere onkosten direct bij de administratie terecht komt en u achteraf geen losse bonnetjes hoeft te declareren?  Voor € 25 exclusief btw heeft u een all inclusive pakket.

   

  Het VIP-pakket bevat gratis parkeren, 1 x medium esspresso, cappuccino of (mint) thee, een lunch bestaande uit 2 luxe broodjes (1x gezond, 1x keuze uit zalm, brie, beenham), een glas melk/karnemelk/bio sap en een frisdrank.

 11. Is OR Live toegankelijk voor iedereen?
 12. OR Live is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de medezeggenschap in organisaties. OR Live is niet gratis maar wel goedkoop. Afhankelijk van wanneer u zich inschrijft kunt u al deelnemen vanaf € 100. Let op de vroegboekkorting verloopt op 17 september.

   

  Alle prijzen zijn exclusief btw.

 13. Kan ik ook naar OR Live als ik me niet vooraf heb geregistreerd?
 14. Ja, bezoekers zonder voorregistratie kunnen alsnog ter plaatse bij de Bezoekersbalie aan de kassa een toegangsbewijs kopen voor € 150, inclusief btw. Let op! Aan de kassa kan niet worden gepind.

 15. Hoe bereik ik de Fokkerterminal met de auto of met het openbaar vervoer?
 16. De Fokker Terminal bevindt zich aan de rand van Den Haag. Op slechts 5 minuten rijafstand bereikt u de locatie vanaf de A4 en A12. Ook het centrum van Den Haag is binnen 5 minuten per auto te bereiken.

   

  Alle informatie over de route naar de Fokkerterminal met auto en openbaar vervoer hier. Komt u met het OV? Naast de reguliere verbindingen rijden er op beide dagen pendelbussen tussen station Den Haag Centraal en de Fokker Terminal.

   

  De pendelbussen rijden tussen 9.30 uur en 16.30 uur. De bussen van Koninklijke Beuk vetrekken vanaf het busplatform op de 1e etage van het station aan de achterzijde van het Connexxion huisje en zijn herkenbaar aan de borden met ‘Fokker Terminal’ aan de zijkant. Een steward in een geel hesje is ter plaatse voor eventuele vragen. Na afloop van OR Live rijden de bussen ook weer terug.

 17. Waar vandaan rijden de pendelbussen?
 18. De pendelbussen rijden tussen 9.30 uur en 16.30 uur. De bussen van Koninklijke Beuk vetrekken vanaf het busplatform op de 1e etage van het station Den Haag Centraal aan de achterzijde van het Connexxion huisje en zijn herkenbaar aan de borden met ‘Fokker Terminal’ aan de zijkant. Een steward in een geel hesje is ter plaatse voor eventuele vragen. Na afloop van OR Live rijden de bussen ook weer terug.

 19. Waar kan ik parkeren tijdens OR Live?
 20. De Fokker Terminal beschikt over parkeerfaciliteiten achter het gebouw. Bij de infobalie op OR Live kunt een een uitrijkaart kopen van € 10. Wanneer u een all inclusive pakket afneemt bij uw aanmelding, dan ontvangt u van tevoren al een uitrijkaart.

 21. Wat kost parkeren bij de Fokker Terminal?
 22. Het is mogelijk gebruik te maken van het parkeerterrein van de Fokker Terminal. Bij de entree van OR Live kunt u een uitrijkaart van € 10,- kopen. Wanneer u bij uw inschrijving een ‘all inclusive’ pakket bestelt, ontvangt u van tevoren al een uitrijkaart.

 23. Wat zijn de voorzieningen voor minder validen?
 24. OR Live is prima toegankelijk voor minder validen en rolstoelgebruikers.

 25. Ik ben iets vergeten/kwijtgeraakt tijdens een bezoek aan OR Live, Waar kan ik terecht?
 26. Gevonden voorwerpen worden verzameld bij de informatiebalie bij de entree, waar u ze tijdens de openingstijden kunt afhalen. Let wel, Performa is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

 27. Waar kan ik mijn jas ophangen?
 28. Bij de entree van de Fokker Terminal is een onbewaakte garderobe. Hier kunt u uw jas en tas ophangen. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

Partner worden van OR Live

Kijk voor meer informatie op onze partnerwebsite.

Op de hoogte blijven van nieuwe workshops, partners of ander nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.
Of volg ons via
OR Live vindt plaats in de FokkerTerminal
Binckhorstlaan 249, 2516 BB Den Haag