OR Live: 13 oktober 2021 | Den Haag
Pijl

OR Live: workshops, netwerken en ontmoeten

OR Live is de grootste workshopdag voor ondernemingsraden. Je stelt je eigen workshopprogramma samen uit ruim 50 workshops, maakt kennis met de crème de la crème van OR-trainers en adviseurs en praat bij met collega’s op het gezellige cateringterras. Natuurlijk houden we ons aan de meest strikte gezondheids- en hygiënemaatregelen, zodat je veilig en verantwoord kunt deelnemen!

Kies jouw favoriete pakket

Om de drukte tijdens OR Live te spreiden, maak je als bezoeker een keuze uit:

  • Ochtendprogramma  – je volgt maximaal 3 workshops live (tijdelijk slechts € 80*)
  • Middagprogramma  – je volgt maximaal 3 workshops live (tijdelijk slechts € 70*)
  • Dagprogramma  – je volgt maximaal 6 workshops live (tijdelijk slechts € 145*)
  • MainStage OR – naast het dagprogramma, volg je het exclusieve hoofdprogramma op MainStage OR (€ 250*)

Ook online beschikbaar

Goed nieuws! OR Live is een hybride evenement. Alle workshops zijn dus straks óók beschikbaar als webinar! Als deelnemer aan OR Live mag je nog eens 3 workshops online volgen. Op een moment dat het jou uitkomt! Of koop een online ticket en volg in totaal 9 workshops online (online ticket bedraagt € 95*).

MainStage OR

Je zit in de OR omdat je mee wil denken over het beleid van de organisatie. Natuurlijk doe je dat met het ‘normale’ OR-werk, maar zo nu en dan speelt er een casus waar je écht het verschil kunt maken! Denk aan een ingewikkeld fusietraject, het onderhandelen over een sociaal plan, een arbeidsvoorwaardenregeling of een hoog oplopend conflict met de bestuurder.

Tijdens MainStage OR, het exclusieve hoofdprogramma van OR Live, staan we stil bij juist dit soort trajecten. Vier bijzondere casussen staan centraal. Gevallen waar de OR een cruciale rol speelde in het organisatiebeleid. Samen met de adviseur presenteren OR’en hun bijzondere verhaal. En worden belangrijke leerpunten gedeeld met de groep.

Als je naar MainStage OR komt, kun je uiteraard ook nog veel workshops uit het reguliere OR Live programma volgen. Wij programmeren zo dat je van beide kunt genieten.

Let op: voor MainStage OR moet je apart reserveren.

Bekijk hieronder de al bekend gemaakte onderwerpen. Houd de website in de gaten voor updates!

Casus: Wezenlijke invloed van de OR
Natuurlijk heb je als OR middelen om invloed uit te oefenen in jouw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het instemmings- en adviesrecht. In de praktijk is het toch vaak moeilijk om tijdig bij besluitvorming betrokken te worden. Tijdens deze casus bespreken we een nieuwe manier van samenwerking tussen bestuurder en OR. Een vorm waarin de OR écht een verschil kan maken op het beleid van de organisatie.
'Echte invloed vind je in constructieve samenwerking en verder kijken dan de wettelijke bepalingen'
Casus: Reorganiseren in tijden van crisis
Ondanks de overheidssteun in de vorm van de NOW bevinden veel organisaties zich in zwaar weer. En dat betekent dat reorganisaties onvermijdelijk zijn. Vaak met personele gevolgen. In deze casus vertelt de voorzitter van de ondernemingsraad zelf hoe zij dit traject hebben doorlopen. Waar moet je op letten, waar zitten de valkuilen en hoe zorg je dat de organisatie beter uit de crisis komt dan deze erin is gegaan?
'Soms is een reorganisatie onvermijdelijk. Stel je als OR op als waakzame, maar constructieve overlegpartner'
Casus: Fusie van twee ondernemingsraden
Een fusietraject is een intensief proces. Ook voor de medezeggenschap. Wanneer het proces eenmaal in gang wordt gezet is het goed om ook aandacht te geven aan een nieuwe medezeggenschapsstructuur. In deze casus bespreken we hoe een fusie-OR is opgericht en hoe de transitie naar een nieuwe organisatie met nieuwe medezeggenschap is verlopen.
'Twee ondernemingsraden in een fusie is vragen om problemen'

Vergeet niet dat je hieronder moet reserveren als je het hoofdprogramma van MainStage OR op OR Live wilt bijwonen.

Workshopprogramma

Tijdens OR Live kun je je eigen programma samenstellen uit ruim 50 verschillende workshops.

Workshops hebben een duur van 40 minuten. Bekijk hieronder het voorlopige programma. De komende weken worden telkens nieuwe workshops toegevoegd. Houd de website dus goed in de gaten.

Workshops

Instemmingsrecht in crisistijden

Unger Nolet Advocaten
Lees meer icoon Lees minder icoon

‘Tijdelijk – vanwege de onvoorziene pandemie – wordt een regeling opgeschort, heeft de OR hierover dan instemmingsrecht? En wat als tijdelijk shifts worden ingevoerd op de werkvloer, zodat de coronamaatregelen zo goed mogelijk in acht kunnen worden genomen. Heeft de OR daar volgens de WOR iets over te zeggen? Veel acties van de ondernemer zijn verklaarbaar, maar wordt ook recht gedaan aan de medezeggenschap? Beluister de mogelijkheden en tips in de workshop Instemmingsrecht in crisistijden.’

Door: Muriël Nolet

OR & opstarten na de crisis

Wees voorbereid!
De Clercq Advocaten Notariaat
Lees meer icoon Lees minder icoon

Mondjesmaat zal het bedrijfsleven weer op gang komen. Het wordt weer wat drukker op de weg en bedrijven zoeken naar manieren om hun deuren te openen. Vroeg of laat zal dat ook bij jouw organisatie gebeuren, maar niet zoals vanouds. Er is een nieuwe werkelijkheid ontstaan: de 1,5 meter maatschappij. Iedereen zal daarvoor de nodige maatregelen moeten treffen. Dat proces is complexer dan je denkt! Waar moet je rekening mee houden bij het opstarten na zo’n ingrijpende crisis? Welke aanpassingen moeten er worden gedaan en voor welke ingrijpende keuzes staat de directie? Veel van dit soort besluiten moeten langs de OR. Wees dus voorbereid.

Door: Renée Huijsmans & Renate Vink

Arbeidsvoorwaarden & OR

Sprengers Advocaten
Lees meer icoon Lees minder icoon

Afspraak is afspraak, dat geldt ook in het arbeidsrecht. Maar soms willen werkgevers de arbeidsvoorwaarden toch wijzigen. Soms vanwege acute financiële omstandigheden, soms om andere redenen. Maar mag dat en zo ja, hoe kan dat? Wat is daarin de rol van de OR, de vakbond en de individuele werknemer? Op deze vragen zullen Annette Terpstra en Jasper de Waard van Sprengers Advocaten antwoord geven, zodat je als OR goed beslagen ten ijs komt.

Door: Annette Terpstra en Jasper de Waard

Adviesrecht bij reorganisatie

Rommelt het in de organisatie?
De Clercq Advocaten Notariaat
Lees meer icoon Lees minder icoon

Het rommelt in de organisatie. Er gaan geruchten dat er binnenkort wordt gereorganiseerd! Wat nu? De bestuurder zal een adviesaanvraag doen bij de ondernemingsraad. Maar waar moet deze adviesaanvraag aan voldoen, hoe ziet de procedure er verder uit en hoe kan de OR zorgen dat er maximaal invloed op het reorganisatietraject kan worden uitgeoefend? En wat als de OR het niet eens is met de besluiten van de bestuurder? Kan de OR dan in beroep? Tijdens deze workshop brengen we je binnen 40 minuten volledig op de hoogte van de adviesaanvraag bij een reorganisatie en de rol van de OR in dit traject.

Door: Renate Vink & Renée Huijsmans

De OR als sterk team

werken aan het team
Loof training en advies
Lees meer icoon Lees minder icoon

Als OR vorm je een bijzonder team. In een organisatie zijn weinig andere teams te vinden met mensen van allerlei afdelingen en verschillend in achtergrond. Een mooi uitdaging.
Hoe wordt je nu een sterk team? Bij Loof kijken we op twee manieren naar elk team: wat is de waarde die het team wil realiseren en hoe zorgt je met elkaar voor het team zelf? Dat laatste wordt in alle drukte nog wel eens over het hoofd gezien. Deze workshop geeft inzicht hierin. Stappen op weg naar een sterk team.

Door: Mark Zwijnenburg

OR & Toezichthouder

Een praktisch stappenplan
De Clercq Advocaten Notariaat
Lees meer icoon Lees minder icoon

De toezichthouder is een waardevolle bondgenoot voor de OR. Maar lang niet altijd is het contact met deze invloedrijke speler optimaal. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat veel OR’en nooit overleggen met de raad van toezicht of raad van commissarissen. Tijdens deze workshop staan we stil bij de toegevoegde waarde van een goed overleg met de toezichthouder én bespreken we een praktisch stappenplan voor structureel overleg met de toezichthouder.

Door: Ernst van Win

Overtuig de bestuurder

Wat is wel/niet belangrijk?
TRAINIAC
Lees meer icoon Lees minder icoon

Heeft jouw OR goede ideeën maar lukt het niet om de bestuurder hiervan te overtuigen? Dan is deze actieve workshop iets voor jou. Het is vaak al moeilijk genoeg om een ander te overtuigen, zeker wanneer deze ander de bestuurder is. In deze workshop leer je op eenvoudige manier de bestuurder te overtuigen op basis van zijn of haar eigen argumenten en behaal succes met de OR!

Centrale leerdoelen sessie:
– Leer de bestuurder te overtuigen
– Voorkom de natuurlijke weerstand
– Behaal succes met de OR!

Door: Mark Capel

Kijk eens achter de cijfers

OR en financiën
OR Academy
Lees meer icoon Lees minder icoon

Het management kan financiële resultaten en bezittingen oppoetsen of dempen met behulp van creatief boekhouden. Soms zijn daarvoor goede redenen. Een minder goede reden is het verhullen van een dreigend faillissement. Het is goed om achter de cijfers te kijken. Waar moet de OR op letten en welke mogelijkheden heeft de OR om aan de slag te gaan met financiën?

Door: Chrétien Sarton

Het artikel 24-overleg

Aan de slag met het belangrijkste overleg!
Metamorfase
Lees meer icoon Lees minder icoon

Het artikel 24-overleg wordt door de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het belangrijkste overleg genoemd. En dat is niet voor niets! Wil je als ondernemingsraad vroegtijdig invloed uitoefenen én direct zaken doen met de bestuurder, onder toeziend oog van de toezichthouder? Dan is het artikel 24-overleg hét platform.

Door: JOhan Berends

Maak kennis met de OR familie

Groeien als OR
Tri-plus
Lees meer icoon Lees minder icoon

Iedere ondernemingsraad kan het zich voorstellen. Je bent al een tijdje onderweg met het OR-team en je vraagt jezelf af of het niet beter kan? Er gebeurt veel in de organisatie, je krijgt adviesaanvragen en instemmingsverzoeken en toch heb je weinig invloed gehad. Hoe kan het beter? Heeft de OR wel genoeg kennis? Of mist de OR overtuigingskracht? Wat kan de OR doen om zichzelf verder te ontwikkelen en door te groeien naar een professioneel adviesorgaan?
Om een antwoord op deze vragen te vinden introduceren we de OR familie. Dit is een fictieve ondernemingsraad die uit negen leden bestaat. Ieder personage staat symbool voor de kenmerken en doorgroeimogelijkheden van jouw OR.
Interesse? Kom naar de workshop en maak kennis met o.a. Bobby Lobby, Early Shirley, Anja Achterban en Lizie met visie.

Door: Geraldo Kumeling

Pensioenakkoord

Pensioenakkoord en OR
Aon
Lees meer icoon Lees minder icoon

Werkgevers, werknemers en het kabinet hebben overeenstemming bereikt over het pensioenakkoord. Het akkoord vormt de kaders waarbinnen hervormingen kunnen plaatsvinden, maar er moet nog veel gebeuren voor het zover is. Nu met het nieuwe pensioenakkoord is ingestemd, wordt ondermeer de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd in stappen verhoogd. Welke stappen zijn er voor de OR te verwachten? Veel is nog onduidelijk over de invulling van het akkoord. In deze workshop gaan wij in op het nieuwe pensioenakkoord en de mogelijke stappen waarmee u als OR te maken kunt krijgen. Wees voorbereid!

Door: Arno de Raaff

Sociaal plan

Unger Nolet Advocaten
Lees meer icoon Lees minder icoon

‘De corona-maatregelen hebben invloed op de financiële positie van veel bedrijven. Verval van arbeidsplaatsen zal dan niet als een verassing komen. De ondernemer zal maatregelen moeten treffen om de gevolgen van de ontslagen te verzachten. Dat kan niet zonder de OR erbij te betrekken!

Is een werkgever verplicht om een sociaal plan op te stellen als arbeidsplaatsen (dreigen te) verdwijnen? Is overeenstemming met de OR over een sociaal plan noodzakelijk? Hoe kan de OR eraan bijdragen dat het sociaal plan werkelijk soelaas biedt?

Bekijk onze digitale workshop voor antwoord op onder meer deze vragen en voor praktische tips.’

Door: Els Unger

Communicatie over de reorganisatie

De OR communiceert wel
Metamorfase
Lees meer icoon Lees minder icoon

Veel ondernemingsraden krijgen in hun zittingstermijn te maken met verandertrajecten; fusies, overnames en reorganisaties. De reflex is vaak om als OR hard aan het werk te gaan. Je te verdiepen in het veranderplan en het opvragen van veel informatie van de bestuurder. Op die manier kan je gebruik maken van je adviesrecht en dien je de belangen van medewerkers.

Toch is er ondanks dat goede werk nog iets wat om extra aandacht vraagt. En dat is de communicatie vanuit de OR aan de medewerkers. En dan gaat het om ‘halen én brengen’.
Medewerkers willen gehoord worden. Dan moet je ze tijdig informeren over het proces van de OR. En ze concreet vragen op welke onderwerpen ze de OR kunnen helpen.

In de workshop krijg je inzicht aan de hand van de ‘parabool van weerstand’ wat het belang is van communicatie in verandertrajecten. Je leert stijlen van communicatie in verandertrajecten toepassen.
En we doen gelijk een oefening om een goed bericht op te stellen. Wat moet zo’n bericht bevatten?

Door: JOhan Berends

Ziek worden door het werk?

Risico op een beroepsziekte
SBI Formaat
Lees meer icoon Lees minder icoon

Voor veel medewerkers lijkt het krijgen van een beroepsziekte ver weg. Helaas heeft 2020 nog eens extra duidelijk gemaakt dat dit niet altijd zo is. Met name in de zorgsector hebben medewerkers in 2020 Corona opgelopen als beroepsziekte. Daarnaast is het zo dat er 4100 voortijdige sterfgevallen per jaar zijn ten gevolge van beroepsziekten. Ieder heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid in het voorkomen van beroepsziekten. De OR heeft hierin een belangrijke zorgtaak.

De top 3 van oorzaken van beroepszieken:
1. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
2. Fysieke belasting
3. Gevaarlijke stoffen

Tijdens deze workshop gaan we in op de rol van de OR bij het voorkomen van beroepsziekten en daarmee bij het voorkomen van veel persoonlijk leed en hoge (maatschappelijke) kosten. Belangrijk genoeg om bovenaan de OR agenda te zetten!
We staan ook stil bij de rol van de bedrijfsarts en de rol van de preventiemedewerker. We sluiten de workshop af met een stappenplan voor je eigen OR.

Door: Carolina Verspuij

Duurzaam aan de slag

Uitdaging voor de OR?
OR Academy
Lees meer icoon Lees minder icoon

Een flexibele, uitdagende arbeidsmarkt en een terugtredende overheid vraagt om een actieve aanpak van inzetbaarheid. Zelf vitaal blijven en een werkgever die voor een veilige en gezonde werkplek zorgt. Actief kennis, competenties en vaardigheden verwerven gericht op werk in de toekomst. Leren omgaan met veranderende situaties en een passende baan voor elke levensfase. Duurzaam inzetbaar blijven is een uitdaging voor werkgever, werknemers en de ondernemingsraad.

Tijdens deze workshop bespreken we wat duurzame inzetbaarheid is, hoe je het kan bevorderen en hoe de medezeggenschap het hoog op de agenda krijgt.

Door: Simon Troost

Beïnvloeden

Overtuig jouw bestuurder
TRAINIAC
Lees meer icoon Lees minder icoon

Heeft jouw OR goede ideeën maar lukt het niet om de bestuurder hiervan te overtuigen? Dan is deze actieve workshop iets voor jou. Het is vaak al moeilijk genoeg om een ander te overtuigen, zeker wanneer deze ander de bestuurder is. In deze workshop leer je op eenvoudige manier de bestuurder te overtuigen op basis van zijn of haar eigen argumenten en behaal succes met de OR!

Centrale leerdoelen sessie:
– Leer de bestuurder te overtuigen
– Voorkom de natuurlijke weerstand
– Behaal succes met de OR!

De OR gepasseerd

Wat kun je doen?
De Clercq Advocaten Notariaat
Lees meer icoon Lees minder icoon

De bestuurder neemt een besluit over een advies- of instemmingsplichtig onderwerp zonder de ondernemingsraad te raadplegen. Het overkomt elke OR wel eens. Wat kun je in zo’n situatie doen? En, belangrijker nog, hoe voorkom je dat het in de toekomst nog eens gebeurd? Door het OR-spel goed te spelen, wordt de OR vroegtijdig in het besluitvormingsproces betrokken. Zo kan er geen adviesaanvraag meer gemist worden. Hoe pak je dit precies aan? Daar staan we tijdens deze workshop bij stil!

Door: Rick van Herk

Veiligheidsgedrag creëren

Gedrag beïnvloeden
Tri-plus
Lees meer icoon Lees minder icoon

Menselijk gedrag vormt de zwakste schakel bij het creëren van veilige en gezonde werksituaties. Mensen zijn zich vaak niet bewust van het overgrote gedeelte van hun eigen gedrag. Alleen het bijbrengen van kennis over arborisico’s is niet voldoende. Als medewerkers deze kennis niet omzetten in actie dan blijft het bij een gedachte en wordt de veiligheidscultuur niet daadwerkelijk verbeterd.
Hoe zorg je als ondernemingsraad dat in jouw organisatie een veiligheidscultuur ontstaat en gezond en veilig werken niet blijft steken in protocollen en instructies?
In deze workshop laten we zien: Waarom mensen risico’s nemen in hun werk? Hoe het menselijk brein werkt? Hoe je op een effectieve manier gedrag kunt beïnvloeden? En welke stappen nodig zijn om een mentaliteits- en gedragsverandering te realiseren.

Door: Porto Franco

Adviesrecht bij reorganisaties

Sprengers Advocaten
Lees meer icoon Lees minder icoon

Door COVID19 zijn het spannende tijden voor organisaties. Reorganisaties zijn inmiddels aan de orde van de dag. Hoe bereid je je als ondernemingsraad hierop voor? En hoe kun je tijdens een reorganisatietraject maximaal invloed uitoefenen in het belang van de organisatie en de medewerkers? Annette Terpstra en Jasper de Waard van Sprengers Advocaten leggen je het in 30 minuten uit in deze praktische workshop!

Door: Annette Terpstra en Jasper de Waard

Invloed op de bestuurder

De bestuurder in kleur
OR Academy
Lees meer icoon Lees minder icoon

Door af te stemmen op de behoefte van de bestuurder krijgt uw OR een betere relatie met de bestuurder. Met behulp van Insights Discovery krijgt u inzicht in de bestuurder. Insights Discovery gebruikt een uniek kleurenprofiel waarmee de voorkeuren van personen snel in beeld kunnen worden gebracht. In deze workshop krijgt u inzicht in de basiskleuren, schat u de kleur van uw WOR-bestuurder in en krijgt u handvatten hoe u dit type bestuurder kunt beïnvloeden.

Door: Chrétien Sarton

Invloed op PSA

OR en werkstress
OR Academy
Lees meer icoon Lees minder icoon

Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen werkstress, werkdruk, intimidatie en pesten. Veel werknemers hebben hier last van en dat is te merken aan het ziekteverzuim. PSA kost een organisatie veel geld en als OR speel je een belangrijke rol bij het terugdringen van PSA. In deze workshop behandelen we de gevolgen van PSA, hoe je het kunt herkennen en natuurlijk krijg je tips hoe je als OR hiermee aan de slag kan gaan.

Door: Simon Troost

Achterbanraadpleging 2021

De interactieve OR-dialoog
Metamorfase
Lees meer icoon Lees minder icoon

Veel ondernemingsraden weten wel dat ze spreken namens anderen. Want u bent verkozen om uw collega’s te vertegenwoordigen. U heeft recht van spreken dankzij hun stem.
Sommige leden van de raad zijn van mening dat omdat zij verkozen zijn hun mening voldoende is om de bestuurder te adviseren. Je vertegenwoordigt ze toch?

Van belang is om terug te gaan naar wat de oorsprong is van medezeggenschap. Wat is hun wettelijke opdracht? Wanneer zijn zij in staat onderbouwd te adviseren? Wanneer hebben zij meer recht van spreken?

Allemaal vragen die binnen elke OR op tafel moeten komen. In de workshop gaat JOhan Berends met deelnemers na wat de huidige praktijk is, waar minimaal aan voldaan moet worden cf de WOR en wat een gestructureerde achterbanraadpleging kan opleveren.

Hij neemt twee casussen mee uit zijn praktijk waarin aantoonbaar betere advisering tot stand kwam dankzij de inzet van de OR-dialoog. Een interactief online instrument voor professionele gewogen achterbanraadpleging

Door: JOhan Berends

Pensioencommunicatie

Trends, generaties en wetgeving
Aon
Lees meer icoon Lees minder icoon

De ontwikkelingen in pensioenland volgen elkaar snel op. Wat is het effect van het pensioenakkoord? Op welke wijze kijken de diverse generaties binnen de onderneming naar hun pensioenregeling? Het belang van correcte en volledige pensioencommunicatie is meer dan ooit aanwezig. Wat is de toekomst van onze pensioenregeling? Uiteraard is de ondernemingsraad een belangrijke partij als het gaat over de pensioenregeling van de onderneming. En dus ook over de communicatie die hierover plaatsvindt met de medewerkers! Of juist het ontbreken daarvan. In deze workshop bespreken we de mogelijkheden van pensioencommunicatie, de wijze waarop verschillende generaties ‘de wereld van pensioen’ bekijken en uiteraard de zorgplicht van de werkgever.

Wat komt aan bod tijdens de workshop?
• trends en ontwikkelingen in de markt
• pensioenissues per carrièrefase
• effectieve pensioencommunicatie

Door: Jaap Vlug

Anders en beter besluiten

variatie in je OR-overleg
Loof training en advies
Lees meer icoon Lees minder icoon

Wil je als OR een aantrekkelijk team zijn waar mensen zich graag voor inzetten? Toe aan variatie in het OR-overleg? Voorkomen dat kwesties blijven terugkomen of dat vergaderingen alle kanten op gaan? Maak kennis met andere vormen van besluitvorming die leiden tot slimme besluiten en die energie geven. Maak kennis met methoden uit o.a. deep democracy en holacratisch werken.

Door: Jeff van der Linde

OR Live Expo

Op de Expo kun je in ongedwongen sfeer en geheel vrijblijvend kennismaken met adviseurs, trainers en andere OR-dienstverleners. Zij kunnen je verder helpen met jouw specifieke vragen rond alle thema’s van OR Live. Zo kun je op informele wijze kennismaken met de hele OR-markt en vind je wellicht de trainer die jouw OR de komende jaren verder helpt! De Expo bevindt zich rond het grote OR Live terras. Daar kun je gezellig bijpraten met jouw OR-collega’s en maak je op informele wijze kennis met OR-leden uit andere organisaties. En dat alles onder het genot van een heerlijk vers gezette cappuccino of net afgebakken, rijkelijk belegd broodje.

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat we alle RIVM-richtlijnen nauwgezet volgen. Daar hoef je je geen zorgen om te maken.

Doelgroep
OR Live is primair bedoeld voor alle leden van (centrale) ondernemingsraden, PVT-leden en ambtelijk secretarissen. Ook is OR Live uitermate geschikt voor leden van (onderdeel)commissies. Natuurlijk zijn bestuurders van harte welkom.
Bereikbaarheid
De Fokker Terminal is makkelijk bereikbaar met de auto vanaf het Prins Clausplein en met de bus vanaf de stations Den Haag CS en HS. Parkeren kan op de speciale terreinen rond de Fokker Terminal, uitrijkaarten zijn te koop bij de infobalie en kun je vooraf bijbestellen. Op het terras kun je ook je eigen biologische lunch kopen of gebruikmaken van een vooraf gereserveerd bonnenboekje.
Plattegrond verleden editie
Op de plattegrond zie je waar de terrassen, het expogedeelte, de workshopszalen en zijn. Klik op de afbeelding om de volledige plattegrond te bekijken. OR Live wordt mede mogelijk gemaakt door haar partners.

Partners OR Live