13 oktober 2021
Pijl

OR Live: workshops, netwerken en ontmoeten

Ondanks corona kijken we terug op een bijzonder geslaagde OR Live. Er waren dan wel minder deelnemers vanwege de capaciteitsbeperkingen, iedereen had weer zin om een grootschalig event te bezoeken. De sfeer was uitgelaten, men was blij elkaar weer in levende lijve te zien. De workshops werden druk bezocht en tussen de workshops door werd er volop genetwerkt en oude contacten werden weer aangehaald.

Op MainStage gaven sprekers van naam en faam presentaties over thema’s waar je als OR echt het verschil mee kunt maken. Denk aan een fusie, beleid voor hybride werken en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

De inschrijvers van OR Live 2021 die helaas verhinderd waren kunnen de workshops terugkijken via onze website. Deelnemers die een workshop hebben gemist, of die ene workshop nog eens terug willen kijken kunnen hier uiteraard ook terecht.

Wij danken de partners van MainStage en OR Live 2021 dat ze ons het vertrouwen hebben gegeven en hebben deelgenomen aan deze marktplaats voor ondernemingsraden. Uiteraard bedanken we ook de deelnemers die ondanks corona in grote getalen naar de Fokker Terminal zijn gekomen om deel te nemen aan OR Live. En niet te vergeten de online kijkers. Bedankt en we verheugen ons al op de editie van 2022 waar we hopelijk weer samen met jullie zonder beperkingen kunnen shinen als vanouds.

Reserveer alvast in je agenda OR Live 2022, 12 oktober. Namens het Team van OR Live, hartelijk dank!

Ook online beschikbaar

Goed nieuws! OR Live is een hybride evenement. Alle workshops zijn dus straks óók beschikbaar als webinar! Als deelnemer aan OR Live mag je nog eens 3 workshops online volgen. Op een moment dat het jou uitkomt! Of koop een online ticket en volg in totaal 9 workshops online (online ticket bedraagt € 95*).

MainStage OR

Je zit in de OR omdat je mee wil denken over het beleid van de organisatie. Natuurlijk doe je dat met het ‘normale’ OR-werk, maar zo nu en dan speelt er een casus waar je écht het verschil kunt maken! Denk aan een ingewikkeld fusietraject, het onderhandelen over een sociaal plan, een arbeidsvoorwaardenregeling of een hoog oplopend conflict met de bestuurder.

Tijdens MainStage OR, het exclusieve hoofdprogramma van OR Live, staan we stil bij juist dit soort trajecten. Vier bijzondere casussen staan centraal. Gevallen waar de OR een cruciale rol speelde in het organisatiebeleid. Samen met de adviseur presenteren OR’en hun bijzondere verhaal. En worden belangrijke leerpunten gedeeld met de groep.

Als je naar MainStage OR komt, kun je uiteraard ook nog veel workshops uit het reguliere OR Live programma volgen. Wij programmeren zo dat je van beide kunt genieten.

Let op: voor MainStage OR moet je apart reserveren.

9:10 - 9:50 & 10:10 - 10:50 uur
Casus: Hybride werken - RI&E voor de thuiswerker
Porto Franco (tri-plus)
Nu het stof neerdaalt van de corona-crisis, lijkt de thuiswerkplek een blijvertje. Dat heeft grote gevolgen voor de organisatie. Vaak is het arbo-aspect echter onderbelicht. Want ook voor de thuiswerkplek gelden strenge arbo-regels. Hoe ga je hier als OR mee om en hoe zorg je ervoor dat de thuiswerkplek structureel onderdeel wordt van de RI&E?
'De RI&E wordt vaak vergeten voor de thuiswerker. Daar laat de OR soms ook steken vallen'
11:00 - 11:40 & 11:50 -12:30 uur
Casus: Wezenlijke invloed van de OR
Muriël Nolet (Advocaat bij Unger Nolet Advocaten)
Natuurlijk heb je als OR middelen om invloed uit te oefenen in jouw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het instemmings- en adviesrecht. In de praktijk is het toch vaak moeilijk om tijdig bij besluitvorming betrokken te worden. Tijdens deze casus bespreken we een nieuwe manier van samenwerking tussen bestuurder en OR. Een vorm waarin de OR écht een verschil kan maken op het beleid van de organisatie.
'Echte invloed vind je in constructieve samenwerking en verder kijken dan de wettelijke bepalingen'
12:40 - 13:20 & 13:30
Casus: Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
Renate Vink (Advocaat bij De Clercq Advocaten Notariaat)
Het is regelmatig in het nieuws; werkgevers die afspraken maken met de OR over arbeidsvoorwaarden. Als werkgevers er niet met de vakbonden uit (willen) komen, weten ze steeds vaker de OR te vinden. Maar hoe pak je als OR deze handschoen op en waar moet je op letten? De belangen zijn immers groot! Bij deze casus heeft de OR succesvol een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket afgesproken.
'De bestuurder ziet de OR niet als “noodzakelijk kwaad” maar als partner om er samen uit te komen tot een goed arbeidsvoorwaardenpakket'
14:20 - 15:00 uur
Casus: Fusietraject - Nieuwe organisatie, nieuwe OR
JOhan Berends (Adviseur bij Metamorfase)
Een fusietraject is een intensief proces. Ook voor de medezeggenschap. Wanneer het proces eenmaal in gang wordt gezet is het goed om ook aandacht te geven aan een nieuwe medezeggenschapsstructuur. In deze casus bespreken we hoe een fusie-OR is opgericht en hoe de transitie naar een nieuwe organisatie met nieuwe medezeggenschap is verlopen.
'Twee ondernemingsraden in een fusie is vragen om problemen'

Vergeet niet dat je hieronder moet reserveren als je het hoofdprogramma van MainStage OR op OR Live wilt bijwonen.

OR Live Expo

Op de Expo kun je in ongedwongen sfeer en geheel vrijblijvend kennismaken met adviseurs, trainers en andere OR-dienstverleners. Zij kunnen je verder helpen met jouw specifieke vragen rond alle thema’s van OR Live. Zo kun je op informele wijze kennismaken met de hele OR-markt en vind je wellicht de trainer die jouw OR de komende jaren verder helpt! De Expo bevindt zich rond het grote OR Live terras. Daar kun je gezellig bijpraten met jouw OR-collega’s en maak je op informele wijze kennis met OR-leden uit andere organisaties. En dat alles onder het genot van een heerlijk vers gezette cappuccino of net afgebakken, rijkelijk belegd broodje.

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat we alle RIVM-richtlijnen nauwgezet volgen. Daar hoef je je geen zorgen om te maken.

Doelgroep
OR Live is primair bedoeld voor alle leden van (centrale) ondernemingsraden, PVT-leden en ambtelijk secretarissen. Ook is OR Live uitermate geschikt voor leden van (onderdeel)commissies. Natuurlijk zijn bestuurders van harte welkom.
Bereikbaarheid
De Fokker Terminal is makkelijk bereikbaar met de auto vanaf het Prins Clausplein en met de bus vanaf de stations Den Haag CS en HS. Parkeren kan op de speciale terreinen rond de Fokker Terminal, uitrijkaarten zijn te koop bij de infobalie en kun je vooraf bijbestellen. Op het terras kun je ook je eigen biologische lunch kopen of gebruikmaken van een vooraf gereserveerd bonnenboekje.

Partners