De achterban van de toekomst

De meeste organisaties krijgen steeds minder werknemers in vaste dienst en dat heeft gevolgen voor de medezeggenschap. Tijdelijke arbeidskrachten hebben vaak een andere binding met de organisatie. Zij voelen zich minder betrokken bij de OR dan werknemers in vaste dienst. Hoe blijf je als OR in contact met deze veranderende achterban? Om tijdelijke en flexibele werknemers te bereiken kan de OR marketingtechnieken inzetten. Zie de toekomstige achterban als klant.

Wanne van den Bijllaardt – OR Academy

Marktbenadering

Direct na de verkiezingen is hét moment om te beginnen met de marketingbenadering van de achterban. Want uiteindelijk is wat je als OR doet en wat mensen daarvan meekrijgen bepalend voor je merk en bijbehorend imago. Is de OR bijvoorbeeld een club die van alles met de bestuurder bekokstooft? Of is de OR een groep mensen die luistert naar de achterban en actief onderwerpen oppakt?

Klantgroepen

Richt je op de hele achterban, maar zorg er wel voor dat je de verschillende doelgroepen herkent waar de achterban uit bestaat. Naast de vaste werknemer heb je ook de flexwerker, de buitendienst, de stagiair en nog heel veel verschillende andere groepen. In marketingtermen: start met een marktonderzoek. Welke onderwerpen vinden al die groepen belangrijk, wat speelt er nu?

Meedenkende klanten

Schuif aan bij werkoverleggen van de verschillende afdelingen en benader mensen gericht. Maak gebruik van het marketingconcept co-creatie: laat je klanten meedenken. Ondernemingsraden kunnen veel gemakkelijker dan bedrijven contact maken met de ‘klant’.

Enquêtes

Tijdens de zittingsperiode kunnen er onderwerpen spelen waarover de OR eerst de mening wil weten van de achterban voordat de koers kan worden bepaald. Dat kan met een enquête per mail. Doordat je na het rondsturen van de enquêtemail ook kunt zien hoe vaak die wordt geopend en welke groepen binnen de organisatie het meest actief zijn, krijg je heel veel extra informatie over de achterban.

Rondvraag

Maar ook als je niet de beschikking hebt over een enquêteprogramma, is het niet zo moeilijk om even een half uurtje uit te trekken om hier en daar rond te vragen hoe de enquête-uitnodiging of nieuwsbrief  is ontvangen en hoe het beter kan. Laat vervolgens in een volgende communicatie-uiting zien wat je met de signalen van de achterban hebt gedaan en wat er is bereikt. Zo zal het de volgende keer dat je respons wil van de achterban een stuk makkelijker worden!

OR Academy verzorgt tijdens OR Live vijf  workshops. Bekijk hier het volledige programma van OR Live op 9 oktober 2019.