Help! De verkiezingen komen eraan

Verkiezingen organiseren is een vak apart. Toch moet je er als OR om de paar jaar aan geloven. Maar waar begin je als ondernemingsraad en welke belangrijke beslissingen moet je nemen? Bekijk in dit artikel de drie tips waarmee je van je volgende OR-verkiezing een succes maakt.

Tamara van den Dam-Sloof – WebElect

Tip 1: Begin op tijd

Als OR heb je in de lopende zittingsperiode en bij de vorige verkiezing misschien zaken geconstateerd die je dit keer anders wil doen. Dat kan tot gevolg hebben dat je het reglement wil aanpassen en dat kost tijd. Tijd om te inventariseren en te onderzoeken wat je dan wél wil, het juist beschrijven, eventueel juridisch laten toetsen en vervolgens formeel vaststellen. Start dus minimaal een half jaar van te voren met de aanstaande verkiezing. Zo heb je op tijd je reglement vastgesteld. Tijdens het ‘spelen van het spel’ mag je immers de spelregels niet meer veranderen.

Tip 2: Stel de verkiezingscommissie samen

De ambtelijk secretaris lijkt vaak de juist aangewezen functionaris om in ieder geval in de verkiezingscommissie op te nemen. Maar denk goed na over wie er het best nog meer in de commissie kan plaatsnemen. Denk aan iemand die goed is in plannen of in het bedenken van een wervingscampagne voor voldoende kwalitatief goede kandidaten. Ga ook na of je herkiesbare OR-leden in de verkiezingscommissie wil hebben, of juist niet in verband met eventuele belangenverstrengeling. Zorg voor een goede mix van personen, zodat je gebruikmaakt van ieders kwaliteiten en zo het beste team wordt samengesteld. Een goed elftal bestaat ook niet uit alleen maar spitsen.

Tip 3: Beslis hoe je de verkiezing wil houden

Welke mogelijkheden zijn er om de verkiezing te houden en wat past bij jullie organisatie? Werken alle personeelsleden op dezelfde locatie? Beschikt iedereen over internet? Kun je een stembureau inrichten of past digitaal stemmen beter bij je bedrijf en bij de koers die je als OR wil varen? Kortom: ga je veel zelf doen en heb je daar als OR voldoende uren en mankracht voor of ga je voor het gemak en de voordelen van digitaal stemmen? Digitaal betekent vaak dat een gespecialiseerd bedrijf je veel werk uit handen neemt, waar je terecht kan met al je vragen en dat je de stembus langer open kunt laten. De stembus hoeft namelijk niet bemand te worden. En dat laatste zorgt vaak voor een hoger opkomstpercentage. Iets wat iedere OR graag wil!

WebElect geeft tijdens OR Live onder andere de workshop Digitale verkiezingen: Eenvoudig organiseren. Bekijk hier het hele workshopprogramma.