Mainstage OR

Je zit in de OR omdat je mee wil denken over het beleid van de organisatie. Natuurlijk doe je dat met het ‘normale’ OR-werk, maar zo nu en dan speelt er een casus waar je écht het verschil kunt maken! Denk aan een ingewikkeld fusietraject, het onderhandelen over een sociaal plan, een arbeidsvoorwaardenregeling of een hoog oplopend conflict met de bestuurder.

Tijdens MainStage OR, het exclusieve hoofdprogramma van OR Live, staan we stil bij juist dit soort trajecten. Vier bijzondere casussen staan centraal. Gevallen waar de OR een cruciale rol speelde in het organisatiebeleid. Samen met de adviseur presenteren OR’en hun bijzondere verhaal. En worden belangrijke leerpunten gedeeld met de groep.

Als je naar MainStage OR komt, kun je uiteraard ook nog veel workshops uit het reguliere OR Live programma volgen. Wij programmeren zo dat je van beide kunt genieten.

Let op: voor MainStage OR moet je apart reserveren. De toeslag voor Mainstage bedraagt € 150.

9:10 - 9:50 & 10:10 - 10:50 uur
Casus: Hybride werken - RI&E voor de thuiswerker
Porto Franco (tri-plus)
Nu het stof neerdaalt van de corona-crisis, lijkt de thuiswerkplek een blijvertje. Dat heeft grote gevolgen voor de organisatie. Vaak is het arbo-aspect echter onderbelicht. Want ook voor de thuiswerkplek gelden strenge arbo-regels. Hoe ga je hier als OR mee om en hoe zorg je ervoor dat de thuiswerkplek structureel onderdeel wordt van de RI&E?
'De RI&E wordt vaak vergeten voor de thuiswerker. Daar laat de OR soms ook steken vallen'
11:00 - 11:40 & 11:50 -12:30 uur
Casus: Wezenlijke invloed van de OR
Muriël Nolet (Advocaat bij Unger Nolet Advocaten)
Natuurlijk heb je als OR middelen om invloed uit te oefenen in jouw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het instemmings- en adviesrecht. In de praktijk is het toch vaak moeilijk om tijdig bij besluitvorming betrokken te worden. Tijdens deze casus bespreken we een nieuwe manier van samenwerking tussen bestuurder en OR. Een vorm waarin de OR écht een verschil kan maken op het beleid van de organisatie.
'Echte invloed vind je in constructieve samenwerking en verder kijken dan de wettelijke bepalingen'
12:40 - 13:20 & 13:30
Casus: Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
Renate Vink (Advocaat bij De Clercq Advocaten Notariaat)
Het is regelmatig in het nieuws; werkgevers die afspraken maken met de OR over arbeidsvoorwaarden. Als werkgevers er niet met de vakbonden uit (willen) komen, weten ze steeds vaker de OR te vinden. Maar hoe pak je als OR deze handschoen op en waar moet je op letten? De belangen zijn immers groot! Bij deze casus heeft de OR succesvol een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket afgesproken.
'De bestuurder ziet de OR niet als “noodzakelijk kwaad” maar als partner om er samen uit te komen tot een goed arbeidsvoorwaardenpakket'
14:20 - 15:00 uur
Casus: Fusietraject - Nieuwe organisatie, nieuwe OR
JOhan Berends (Adviseur bij Metamorfase)
Een fusietraject is een intensief proces. Ook voor de medezeggenschap. Wanneer het proces eenmaal in gang wordt gezet is het goed om ook aandacht te geven aan een nieuwe medezeggenschapsstructuur. In deze casus bespreken we hoe een fusie-OR is opgericht en hoe de transitie naar een nieuwe organisatie met nieuwe medezeggenschap is verlopen.
'Twee ondernemingsraden in een fusie is vragen om problemen'

Vergeet niet dat je hieronder moet reserveren als je het hoofdprogramma van MainStage OR op OR Live wilt bijwonen.