Medezeggenschap 2.0: effectief (mee)veranderen

Organisaties zitten in een proces van versnelling, continu veranderen en direct inspelen op maatschappelijke uitdagingen en wetgeving. Door nieuwe trends zoals agile werken, zelfsturing en organisch en dynamisch veranderen, worden de rol en verantwoordelijkheid van medewerkers anders. Ook de invloed van de medezeggenschap zal een andere vorm aannemen. Als OR moet je mee in die veranderingen, of je nou wilt of niet. Medezeggenschap volgt zeggenschap, maar hoe doe je dat effectief?

Bart Beek & Rob van der Ham – OR op Maat

De OR van de toekomst in negen vragen

Als je je als ondernemingsraad wil ontwikkelen en bij blijven op het gebied van nieuwe trends, zul je ergens de eerste stap moeten zetten. Om mee te veranderen, moet je je eigen werkwijze flink onder handen nemen. Een goede start maken? Stel je als OR dan de volgende vragen over je medezeggenschapsstructuur en OR-werkwijze:

  1. Sluiten deze nog aan bij de missie en de visie van de organisatie?
  2. Hoe organiseren we MZ in een agile en lean omgeving?
  3. Kunnen wij als OR zelf ook agile en lean gaan werken?
  4. Zijn de standaard overlegvergadering en commissies nog effectief?
  5. Hoe gaan wij als OR mee in zelforganisatie: wat staat centraal in de OR en wat niet?
  6. Hoe communiceren we nu met onze achterban? Werkt dat nog?
  7. Betrekken we de achterban slim bij de veranderingen, of blijven we alles zelf doen?
  8. Hoe maken we effectief gebruik van nieuwe media?
  9. Hoe richten we de dialoog in zodat we op tijd invloed kunnen hebben?

TIP: ‘De 7 eigenschappen van een effectieve OR’

Wij gebruiken het boek van Steven Covey ‘de 7 eigenschappen van effectief leiderschap’, als basis voor een effectieve manier van werken voor een OR. Waar gaat het dan om?

1. Wees proactief: concentreer je als OR op waar je invloed op hebt.
2. Begin met het eind in gedachte: waar wil je als OR uiteindelijk trots op zijn?
3. Belangrijke zaken eerst: focus op zaken die echt bijdragen aan het resultaat.
4. Denk win-win: winnen-verliezen geeft alleen korte termijn succes.
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden: wil en kun je je verplaatsen in de andere partij?
6. Creëer synergie: binnen de OR, binnen de organisatie.
7. Houd de zaag scherp: stilstaan is achteruitgaan, blijf op zoek naar verbetering.

OR wacht niet af, verander mee!

OR op Maat verzorgt tijdens OR Live o.a. de workshop ‘Haal het beste uit je OR! Hoe effectief zijn we als OR?’ Bekijk hier het volledige programma van OR Live op 9 oktober 2019.