Welke kabouter schrijft al die vage memo’s?

Ik weet niet wat het is in de afgelopen maanden, maar steeds meer bestuurders brengen hun organisatie in verwarring. Er moet een nieuwe richting komen, maar welke dat is en hoe de organisatie daar moet komen, dat wordt er niet bij verteld.  Als ik weer eens een document ontvang van een OR met een titel in de trant van ‘We gaan samen op reis, ga je mee?’ Dan vraag ik me altijd af waar die vage memo nou weer vandaan komt.

JOhan Berends – Metamorfase

Gek genoeg is het gros van de bestuurders opgeleid en ervaren in het toepassen van heldere bedrijfskundige modellen. Het opstellen van een missie, visie, strategie en een businessplan is hun competentie én werk. En normaal gesproken laten ze de aangepaste businessplannen ook doorrekenen op de ROI, ofwel:  return on investment.

De WOR is duidelijk genoeg

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat toch heel duidelijk dat een bestuurder zijn voorgenomen besluiten vroegtijdig moet delen met de ondernemingsraad. Ook moet hij daarbij zijn beweegredenen weergeven en de eventuele impact op de organisatie en haar medewerkers beschrijven. Daarnaast moet hij aangeven welke maatregelen hij gaat nemen om die gevolgen te ondervangen. De WOR is absoluut niet onduidelijk in artikel 25 van de WOR, adviesrecht.

Wat doe je als OR als zoiets vaags op je afkomt. Sla je dan op de trom van ‘Ik heb recht op informatie’ en ‘Wij willen een adviesaanvraag ontvangen, beste bestuurder’? Of bedenk je een ander plan?

Wat kan je als OR doen?

In artikel 23 van de WOR is het recht op initiatief opgenomen. Je kan en mag (lees: moet) als OR je verantwoordelijkheid nemen. Je brengt advies uit. In dit geval ongevraagd. Je gaat de medewerkers bevragen wat zij nodig hebben om de nieuwe strategie te kunnen omarmen, implementeren en uit te dragen. En je gaat als OR criteria opstellen waaraan de verandering moet voldoen. Sterker nog: je maakt een OR-toetsingskader met daarin je eigen modellen.

De OR die er zelf voor kiest om in een vast ritme haar analyse te doen en die met de hele organisatie te delen wordt een serieuze partij om rekening mee te houden. Zo duw je die vage kabouter met zijn teksten weer de organisatie uit. Wacht niet af, maar start met je eerste OR-model en advies om zo hoe dan ook vroegtijdig invloed uit te oefenen. Succes.

Tijdens OR Live besteedt JOhan Berends in de workshop ‘Organische reorganisaties’ aandacht aan hoe je een onduidelijke verandering kan beoordelen aan de hand van heldere criteria en eigen OR-modellen.